Công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ

Thứ năm - 28/07/2016 17:46 | Nguyễn Thanh Phong
Sinh hoạt chuyên đề chi bộ SV5 tại bảo tàng Tôn Đức Thắng

Sinh hoạt chuyên đề chi bộ SV5 tại bảo tàng Tôn Đức Thắng

Các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị và sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ • Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. • Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt Chi bộ. • Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ban tuyên giáo Trung Ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới. • Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 24/6/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH,CĐ&TCCN về việc thực hiện nền nếp sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. • Hướng dẫn 64-HD/ĐU ngày 18/01/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2016
Căn cứ công văn số 80-CV/BTC.ĐUK ngày 11/07/2016 của Ban tổ chức Đảng ủy Khối về yêu cầu thực hiện báo cáo tham luận phục vụ Hội nghị chuyên đề vào tháng 07/2016, Chi bộ sinh viên 5 – Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM xin báo cáo chuyên đề như sau:
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy” [1]. Thật vậy, chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo quần chúng triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ sẽ góp phần tác động đến việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như toàn thề đội ngũ đảng viên. Thực tế này đặt ra một yêu cầu cấp thiết là các chi bộ phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhằm đưa việc này vào thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả tại các chi bộ, Ban bí thư trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30 tháng 03 năm 2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau đó, ngày 01 tháng 07 năm 2011, Ban tổ chức TW Đàng đã ban hành thêm hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ. Đây là những văn bản chính thức giúp định hướng nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ.
Thông qua bài tham luận ngắn này, chi bộ sinh viên 5 xin được chia sẻ và trao đổi một số cách làm cũng như kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ:
1.     Thực hiện tốt sinh hoạt cấp ủy trước khi sinh hoạt chuyên đề
Đồng chí Bí thư chi bộ tổ chức sinh hoạt chi ủy để thực hiện các công việc sau:
- Dự kiến nội dung, chương trình sinh hoạt chuyên đề.
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng trước, dự kiến nhiệm vụ của tháng tới.
- Phân công cấp ủy hoặc đảng viên chuẩn bị các nội dung.
- Quyết định chính thức thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ phù hợp với nội dung và điều kiện của đơn vị.
- Thông báo cho đảng viên biết nội dung, đề cương chuyên đề, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức: website Đảng bộ, group facebook của chi bộ, gửi email đến từng đảng viên.
- Cấp ủy thống nhất lịch sinh hoạt, nội dung sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề trong  năm 2016  thông tin đến đảng viên trong chi bộ để đảng viên chủ động sắp xếp thời gian tham dự sinh hoạt đầy đủ.
Chi ủy cần hoạch định nội dung sinh hoạt chuyên đề bám sát với nhiệm vụ chính trị trong năm học của đơn vị và thực hiện nhiệm vụ giáo dục Đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, về việc triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tóm lại, buổi sinh hoạt chi ủy trước khi sinh hoạt chuyên đề là bước đệm cần thiết đề chi ủy và các thành viên liên quan quán triệt tư tưởng, thống nhất phân công nhiệm vụ thực hiện từng nội dung cụ thể, góp phần tạo nên các buổi sinh hoạt chuyên đề hiệu quả và có chất lượng.
2.     Nguyên tắc, hình thức, nội dung và quy trình sinh hoạt chuyên đề
Trước hết, tập thể chi ủy và đảng viên chi bộ sinh viên 5 luôn nghiêm túc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng: thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Tập trung trên cơ sở dân chủ, dân chủ dưới sự lãnh đạo, được sự bảo đảm của tập trung. Bởi theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ”, phát huy tự phê bình và phê bình, bởi vì: “Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh”[2]. Điều này giúp tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình trong sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng trong tham luận này.
Đa dạng hóa các hình thức truyền tải nội dung sinh hoạt chuyên đề
Về nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề, chi ủy xác định chủ yếu dựa vào hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức trung ương Đảng , Hướng dẫn 164-HD/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy trường và tình hình thực tế mà họp bàn định ra nội dung cho thích hợp. Đồng thời, tập thể chi ủy chi bộ sinh viên 5 cũng ý thức rõ rằng muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề thì cần thường xuyên cải tiến và đổi mới nội dung sinh hoạt, giao cho các đảng viên trong chi bộ chuẩn bị tốt nội dung, lựa chọn địa điểm phù hợp với từng nội dung như: Phòng truyền thống trường, Bảo tàng, Củ Chi, Đền Bến Nọc, Đền Hùng, khu di tích Vùng bưng 6 xã,…
Thông thường, các chi bộ thường lựa chọn hình thức thuyết trình. Tuy nhiên, phương pháp này thường làm người nghe tiếp thu bị động nội dung sinh hoạt. Vì vậy cần tăng cường tương tác, trao đổi giữa người trình bày với các đảng viên trong chi bộ, trao đổi, thảo luận giữa các đồng chí trong chi bộ. Việc lựa chọn hình thức tuyền tải thông tin phụ thuộc vào tính chất của từng chuyên đề cụ thể. Đối với những vấn đề mang tính lý luận, nghiên cứu nên tránh chọn những phương pháp làm người nghe tiếp thu thụ động, đối với những chuyền đề về các sự kiện lịch sử, văn hóa, xã hội nên lồng ghép các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động thông qua số liệu thống kê, tranh ảnh, phim tư liệu và kết hợp với đặt câu hỏi, vấn đề hoặc thiết kế các cuộc thi để đảng viên trong chi bộ cùng tìm hiểu, trả lời. Nếu có điều kiện, nên kết hợp với hoạt động về nguồn.
Việc lựa chọn phương pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn phụ thuộc vào năng lực áp dụng các phương pháp truyền tải thông tin của người tổ chức và đặt điểm của từng chi bộ. Chọn một phương pháp tuyền tải thích hợp sẽ góp phần tạo nên sự thành công của buổi sinh hoạt chuyên đề.
Tại chi bộ sinh viên 5, quy trình xây dựng và triển khai chương trình sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng được thực hiện nhất quán trong 3 năm hoạt động vừa qua. Trước hết, chương trình năm được chi ủy họp bàn dự thảo, sau đó được mang ra thảo luận và hoàn thiện trong buổi họp chi bộ tháng 12 năm trước đó. Nhờ vậy, toàn thể đàng viên trong chi bộ đều nắm được thời gian, địa điểm, nội dung họp theo từng tháng, sinh hoạt chuyên đề. Vì thế, hầu như tất cả đều rất chủ động sắp  xếp tham gia và tham gia cách tích cực. Mặt khác, chương trình năm cũng là định hướng ban đầu cho các cuộc họp chi ủy bàn bạc, lên phương án cụ thể thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên đề.
Nhìn chung, thời gian qua tập thể chi ủy và đảng viên chi bộ sinh viên 5 đã không ngừng phấn đấu, trên cơ sở nghiên cứu Điều lệ Đảng và văn bản ban hành liên quan, ra sức tìm tòi, đổi mới nội dung  và hình thức sinh hoạt Đảng, cho phù hợp với thực tiễn của chi bộ mình. Trong đó, ba tính chất quan trọng của sinh hoạt Đảng luôn được xem xét, đảm bảo: tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục [3] & [4].
Duy trì chế độ sinh hoạt
Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng và ít nhất 3 tháng sinh hoạt chuyên đề một lần. Chi bộ cần tổ chức sinh hoạt theo quy trình một cách khoa học, đó là thực hiện tốt các bước trong sinh hoạt chi bộ: chuẩn bị, điều hành, ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết. Tùy theo tình hình đặc điểm, thực tế cơ quan, đơn vị mà quy định thời gian sinh hoạt cho phù hợp. Các buổi sinh hoạt chi bộ phải nhất thiết bố trí thư ký để ghi chép trung thực, đầy đủ ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của đồng chí chủ trì; cuối buổi phải có ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì và biểu quyết thông qua nghị quyết.
3.     Bài học kinh nghiệm
Từ thực tế sinh hoạt như vừa trao đổi, chi bộ sinh viên 5 nhận thấy muốn thực hiện tốt công tác chuẩn bị và sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ là kết quả của những yếu tố tích cực từ cả bên ngoài và bên trong chi bộ. Một mặt là nhờ hỗ trợ từ phía Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy trường. Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, Đảng ủy đã hết sức quan tâm tới công tác tổ chức và xây dựng Đảng, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Sự quan tâm đã được cụ thể hóa thành nhiều ý kiến lãnh chỉ đạo trong thời gian qua, hướng dẫn định hướng của Ban thường vụ Đảng ủy trong các cuộc họp giao ban quý. Những tài liệu, công văn, ấn phẩm cần thiết và hữu ích cho công tác Đảng, sinh hoạt Đảng được Đảng ủy trường chú trọng đầu tư và cung cấp tới chi bộ. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, chất lượng chi bộ cùng với chế độ biểu dương, khen thưởng kịp thời, thích hợp đối với các cá nhân và tập thể chi bộ có giá trị tinh thần rất lớn nhằm thúc đẩy mọi cá nhân và tập thể chi bộ tiếp tục phấn đấu nâng chất các buổi sinh hoạt chi bộ.
Mặt khác, sự nổ lực của tập thể chi ủy và đảng viên chi bộ cũng đã tạo ra nguồn nội lực to lớn cho sự cải thiện chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Trước hết, chi ủy đã luôn gương mẫu và phát huy tích cực, hiệu quả vai trò lãnh đạo của mình trong công tác định hướng, phân công và chỉ đạo cho các đảng viên trong chi bộ cùng thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị của chi bộ đề ra và do Đảng ủy cấp trên giao cho. Thứ hai, chế độ phân công công việc, trao đổi thông tin xuyên suốt từ trên xuống dưới. Trong đó, các thành viên chi ủy được phân công phụ trách cụ thể các mảng công tác tổ chức - phát triển Đảng, tuyên giáo, thủ quỹ… hình thành các tổ Đảng sinh hoạt và phân quyền phụ trách tổ chức số hoạt động trong chương trình năm của chi bộ. Thứ ba, các tổ Đảng và các đồng chí đảng viên được giao nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều cuối cùng nhưng hết sức quan trọng là nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, linh hoạt thay đổi tạo nên sự mới mẻ, thu hút; sinh hoạt Đảng luôn chú trọng mở rộng và phát huy dân chủ tạo sự thoải mái chân thành cho toàn thể đảng viên.
Tóm lại, chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát huy hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “hễ nơi nào, lúc nào mà sinh hoạt chi bộ bị buông lỏng, rời rạc hoặc không có nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực thì nơi đó, lúc đó nguy cơ đi chệch đường lối, chính sách của Đảng, hạ thấp vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Làm cho kỷ luật của Đảng bị lỏng lẻo, các biểu hiện tiêu cực nảy sinh và phát triển, sự gắn bó giữa Đảng và quần chúng bị suy yếu”[5]. Nói cách khác, sinh hoạt chuyên đề có vị trí quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Sinh hoạt  chuyên đề cần được duy trì đều đặn, thường xuyên có chất lượng nhằm góp phần làm cho đường lối, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt, thực hiện nghiêm túc; trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được củng cố, phát triển; nội bộ chi bộ đoàn kết, thống nhất cao.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 11, tr. 161
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, 2011, t. 9, tr. 521
[3] Ban bí thư trung ương Đảng: Chỉ thị 10-CT-TW, 30/3/2007
[4] Ban tổ chức trung ương Đảng: Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, 01/07/2011
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đại hội IV, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1977, tr. 131

Link Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=siXW3QnI9h8&feature=youtu.be
Tác giả bài viết: Chi ủy Chi bộ SV5
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết