Mạch nguồn thắng lợi

2015-09-02 10:11:32
| Đinh Đại Đồng
Mạch nguồn thắng lợi

Mạch nguồn thắng lợi

70 năm trước, hơn 20 triệu người dân Việt Nam nhất tề đứng dậy làm cuộc cách mạng đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại chính quyền về tay nhân dân, lập nên chế độ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, thực hiện lý tưởng: Độc lập, tự do, hạnh phúc
Những ngày này cả nước hân hoan, hào hùng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.  

70 năm trước, hơn 20 triệu người dân Việt Nam nhất tề đứng dậy làm cuộc cách mạng đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại chính quyền về tay nhân dân, lập nên chế độ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, thực hiện lý tưởng: Độc lập, tự do, hạnh phúc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được dẫn dắt, quy tụ, nhân lên gấp bội bởi Đảng Cộng sản Việt Nam giàu trí tuệ, vững bản lĩnh với lãnh tụ kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Là tinh hoa trí tuệ Việt Nam, chỉ mới 15 tuổi với hơn 5.000 đảng viên nhưng với ý chí sắt đá, bất chấp hy sinh xương máu, đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia trên hết, bằng đường lối sáng suốt, chớp đúng thời cơ lịch sử ngàn năm có một, Đảng thu hút, nhen nhóm, thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong mỗi người dân, thiêu cháy nỗi nhục mất nước, không chỉ giành độc lập cho dân tộc mà còn tạo thành nhiệt huyết của các thế hệ đánh đuổi mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc suốt 70 năm qua. Không có dân tin yêu nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che liệu Đảng có thể ngày càng lớn mạnh bất chấp kẻ địch lùng sục gắt gao, khủng bố suốt đêm ngày?

Là Đảng duy nhất cầm quyền, ngày nay Đảng lãnh đạo đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi thành công, thất bại trên bước đường phát triển đều gắn với trách nhiệm của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Liệu Đảng có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu nếu trong Đảng còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... khiến nhân dân giảm niềm tin với Đảng?  

70 năm trước, chỉ với hơn 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của Cánh mạng Tháng Tám. Ngày nay với hơn 4 triệu đảng viên vì sao vẫn chưa thể thắng quốc nạn tham nhũng cùng với bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái, biến chất? Phải chăng quyền hạn mới chỉ gắn với trách nhiệm chính trị  mà chưa gắn với trách nhiệm pháp lý? Quyền lực chưa được kiểm soát chặt chẽ? Là đảng chân chính, bản lĩnh, trí tuệ, liệu Đảng có thể không nhận rõ được những yếu kém, tự đổi mới, chỉnh đốn vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, khôi phục niềm tin của dân với Đảng?

Nước sạch từ nguồn. Đảng có trong sạch, vững mạnh Nhà nước mới trong sạch, vững mạnh và từ đó mối quan hệ Đảng - Dân chặt chẽ, nhân dân tin Đảng, Đảng gắn bó với nhân dân. Đây cũng chính là mạch nguồn thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám. Đây cũng chính là một vấn đề quan trọng mà Đại hội XII của Đảng sẽ xác định những giải pháp khả thi.  

Nguyễn Thúy Hoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết