Một số thủ tục kết nạp Đảng

Thứ sáu - 21/03/2014 13:24 | Nguyễn Thanh Phong
* Hỏi: Chi bộ chúng tôi đang xét kết nạp cho một quần chúng nhưng khi ghi lý lịch thì bị “vướng” ở phần khai về cha và bên nội. Nguyên là quần chúng này là con ngoài giá thú, trong khai sinh đã bỏ trống phần tên cha. Trên thực tế, quần chúng này đã nhận cha ruột của mình nhưng không ghi vào trong khai sinh và các lý lịch. Trong chi bộ có 2 luồng ý kiến: Thứ nhất là ghi theo khai sinh, bỏ trống hẳn phần bên cha và ghi chú là “không biết cha là ai”. Ý kiến thứ hai cho rằng quần chúng này đã nhận cha nên phải ghi vào lý lịch và hồ sơ kết nạp đảng. Vậy xin hỏi trong trường hợp này chi bộ nên xử lý như thế nào? (một số đảng viên)
Trả lời:
Mục 3, phần thứ nhất Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên, hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ), khai lý lịch đảng viên (Mẫu 1-HSĐV).
Điểm 3.1: Yêu cầu người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng, lý lịch đảng viên không tẩy xóa, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.
Mục 24: Lý lịch người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ) về phần hoàn cảnh gia đình yêu cầu: Ghi rõ những người chủ yếu trong gia đình như:
- Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng), vợ (hoặc chồng). Ghi rõ: Họ và tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, lịch sử chính trị của từng người qua các thời kỳ.
- Anh chị em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng), các con: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người.
- Đối với ông, bà, nội ngoại: Ghi rõ họ tên, tuổi, nơi cư trú, nghề nghiệp, lịch sử chính trị của từng người.
Theo nội dung hướng dẫn này, trường hợp quần chúng nêu trên mặc dù trong khai sinh không có tên cha nhưng nếu trên thực tế quần chúng này đã biết cha mình thì phải ghi đầy đủ phần cha ruột đúng theo nội dung yêu cầu Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.
Trường hợp vì lý do nào đó, người vào Đảng thực sự không biết về bố hoặc mẹ đẻ của mình là ai để khai trong lý lịch thì cấp ủy chi bộ yêu cầu người đó làm bản cam đoan về vấn đề này, báo cáo chi bộ (bản cam đoan này được lưu trong hồ sơ kết nạp đảng).
* Hỏi: Chi bộ đang xem xét kết nạp một quần chúng tích cực. Quần chúng này trước đây có hợp đồng lao động cộng tác viên với đơn vị (nhận lương khoán và không có các chế độ khác, kể cả bảo hiểm xã hội). Hai năm nay, đơn vị đã ký hợp đồng ngắn hạn với quần chúng, mỗi lần dài 1 năm (do không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) và được hưởng cơ bản đầy đủ các chế độ như người trong biên chế. Có ý kiến cho rằng, nên để quần chúng này tiếp tục phấn đấu, khi nào được ký hợp đồng dài hạn hoặc được xét vào biên chế thì kết nạp. Xin hỏi chi bộ nên xử lý ra sao? (một số đảng viên)
Trả lời:
Tại điểm 6 (6.4 c) Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng hướng dẫn như sau: Người đang làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:
- Nếu làm hợp đồng dưới 12 tháng (có thời hạn) thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét kết nạp; trước khi làm thủ tục xem xét kết nạp phải có nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc.
- Nếu làm hợp đồng từ 12 tháng trở lên (không thời hạn) thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem xét, kết nạp.
Theo nội dung hướng dẫn của Ban Bí thư thì người có hợp đồng dưới 12 tháng (có thời hạn) thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét kết nạp. Trong trường hợp cụ thể nêu trên, do không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM nên đơn vị vẫn ký hợp đồng ngắn hạn với quần chúng (mỗi lần dài 1 năm) nhưng trên thực tế quần chúng này đã có thời gian công tác tại đơn vị liên tục trên 12 tháng. Do đó, trường hợp này quần chúng tự nguyện xin vào Đảng, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được đồng nghiệp, nhân dân tín nhiệm thì tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị nơi quần chúng đang công tác xem xét để kết nạp vào Đảng.
 

Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết