“Tăng cường công tác giám sát của Đảng” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

2013-09-26 09:29:10
| Nguyễn Thanh Phong
“Tăng cường công tác giám sát của Đảng” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

“Tăng cường công tác giám sát của Đảng” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(Website TU)- Trong quá trình hoạt động, Đảng ta rất quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát vì công tác này có vị trí quan trọng; góp phần tích cực ngăn ngừa và phát hiện các vi phạm từ khi còn manh nha; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, hiện nay, cơ chế, quy trình giám sát chưa đồng bộ, chưa hoàn chỉnh; nhận thức của một số tổ chức đảng và đảng viên về công tác giám sát còn hạn chế, chất lượng công tác giám sát chưa cao. Do vậy, việc tăng cường công tác giám sát của Đảng lại càng quan trọng và cấp thiết.
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác giám sát của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn “Tăng cường công tác giám sát của Đảng” do 16 tác giả tham gia biên soạn, trong đó, đồng chí Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ biên.
224 trang sách đã trình bày khái quát cơ sở lý luận về công tác giám sát; tập trung đi sâu vào thực trạng công tác giám sát của Đảng trong thời gian qua; và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giám sát của Đảng trong thời gian tới. Sách gồm ba chương. Trong đó có nêu rõ 6 bài học kinh nghiệm bước đầu qua công tác giám sát. Đặc biệt nhấn mạnh một điều kiện thiết yếu để hoạt động giám sát, kỷ luật trong Đảng đạt được hiệu quả là cần phân định rành mạch nội dung, đối tượng giám sát, kỷ luật trong Đảng với nội dung, đối tượng giám sát, điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật; nhất là trong tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tình hình tham nhũng ngày càng phổ biến ở mọi lĩnh vực với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Một nội dung quan trọng khác là phải đổi mới hoạt động giám sát, kỷ luật trong Đảng với hoạt động tư pháp của cơ quan nhà nước trong vấn đề ngăn ngừa vi phạm, nhất là trong phòng chống suy thoái, tham nhũng.
Về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng công tác giám sát trong Đảng, nhóm biên soạn cho rằng việc kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác giám sát cần theo hướng: người giám sát không dính dáng về lợi ích với tổ chức và người được giám sát; người giám sát có đủ thẩm quyền và trình độ, kinh nghiệm để giám sát.
Trong những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giám sát của Đảng, bên cạnh 8 giải pháp chung, tập sách còn đề cập nhóm giải pháp đối với từng cấp và từng loại hình tổ chức đảng. Để toàn Đảng thực hiện tốt công tác giám sát, góp phần năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi chi bộ cần nắm chắc tình hình, thực hiện tốt việc giám sát đối với từng nội dung cụ thể như việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; việc thực hiện nhiệm vụ chi bộ phân công và nghị quyết của chi bộ; việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và chấp hành quy định của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nơi cư trú.
 

Tác giả bài viết: An An
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết