Trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Vấn đề Đảng phí trong sinh hoạt chi bộ

2014-02-10 11:13:15
| Nguyễn Thanh Phong
Việc thu và đóng đảng phí tưởng như là một điều gần như không phát sinh vấn đề phức tạp gì nhưng đôi lúc cũng có những rắc rối, chủ yếu do không thực hiện đúng quy định. Chẳng hạn, có chi bộ không thu đảng phí hàng tháng mà thu hàng quý, có chi bộ thu “sót” nhưng cũng không kiểm tra, nhắc nhớ, có chi bộ quản lý khoản đảng phí được trích lại thiếu minh bạch, gây thắc mắc trong đảng viên…
Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Đảng được Đại hội XI thông qua quy định: “… sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định”. Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) quy định về chế độ đảng phí, nêu: “1. Đóng đảng phí là nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, là vấn đề có tính nguyên tắc và có ý nghĩa chính trị quan trọng. Căn cứ để tính đóng đảng phí của đảng viên là thu nhập hằng tháng của đảng viên. 2. Đảng phí là một nguồn kinh phí hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp; một số cấp ủy được lập quỹ dự trữ từ tiền thu đảng phí; việc sử dụng quỹ dự trữ do cấp ủy quyết định. 3. Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng”. Ngày 17-3-2011, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 141-CV/VPTW hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW với các điều khoản khá chi tiết, cụ thể về mức đóng của từng đối tượng, mức trích nộp của từng loại hình chi bộ, việc sử dụng đảng phí được trích lại… Như vậy, việc đóng đảng phí là một yêu cầu bắt buộc đối với mỗi đảng viên, không có ngoại lệ.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng nêu công việc đầu tiên trong buổi họp là “Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hàng tháng của đảng viên”. Tức là, sẽ không thể có chuyện “quên” thu nộp đảng phí nếu hàng tháng có sinh hoạt chi bộ bởi đó là công việc đầu tiên và không thể bỏ qua trong bất kỳ cuộc sinh hoạt nào.
Không chỉ vậy, trách nhiệm của mỗi đảng viên là phải đóng góp để Đảng có kinh phí hoạt động. Trước đây, trong thời kỳ Đảng còn hoạt động bí mật, chưa có cơ sở kinh tế nào đáng kể thì gần như mọi hoạt động của Đảng đều dựa vào nguồn kinh phí thu từ đảng phí của các đảng viên và sự ủng hộ, đóng góp của quần chúng và các mạnh thường quân. Nhìn ở góc độ đó mới thấy hết ý nghĩa, giá trị của đảng phí mà mỗi đảng viên đóng góp cho Đảng. Ở giai đoạn hiện nay, dù Đảng có một số nguồn kinh phí khác để hoạt động nhưng đảng phí vẫn là một nguồn thu quan trọng và việc nộp đảng phí góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức gắn bó của đảng viên với Đảng sâu sắc hơn.
Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí dĩ nhiên phải theo hướng dẫn của Đảng và các quy định pháp luật về tài chính, ở đây, xin có một số ý kiến về mối liên hệ giữa vấn đề đảng phí với sinh hoạt chi bộ, góp phần khắc phục một số phát sinh không đáng có liên quan đến đảng phí.
Thứ nhất, trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy phải quán triệt cho đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của đảng phí, về trách nhiệm của đảng viên trong việc nộp đảng phí, cũng như các quy định của Đảng về việc thu nộp và sử dụng đảng phí. Việc quán triệt này nên được thực hiện ngay khi có biểu hiện chưa tích cực liên quan đến đảng phí (như có đảng viên “quên” đóng, việc quản lý, sử dụng có dư luận không tốt…) hoặc khi có quy định mới về đảng phí. Do đó, bản thân cấp ủy cũng nên tự tìm hiểu các quy định về đảng phí, học tập kinh nghiệm quản lý, sử dụng đảng phí sao cho hiệu quả…, có như vậy mới dễ dàng thuyết phục được đảng viên. Ngoài ra, đảng viên được phân công phụ trách công tác thu nộp đảng phí cũng cần được trang bị kiến thức về tài chính và được cập nhật các quy định của Đảng về công tác này để làm tốt nhiệm vụ của mình và có thể tham mưu cho cấp ủy trong trường hợp cần thiết.
Thứ hai, các chi bộ nên duy trì nền nếp thu nộp đảng phí ngay ở phần đầu của mỗi kỳ sinh hoạt. Một số chi bộ vì “tiết kiệm” thời gian nên để hai tháng mới thu đảng phí một lần, vì vậy dễ dẫn đến sót hoặc có tình trạng “quên nhớ”, nhất là với chi bộ có đông đảng viên. Việc tiện lợi đó có khi gây ra những hệ lụy không đáng có. Vì vậy, ngay đầu cuộc họp, đảng viên phụ trách thu đảng phí nên thu ngay và cần duy trì điều này thành một nền nếp sinh hoạt thường xuyên ở các kỳ họp chi bộ. Bên cạnh đó, định kỳ (sáu tháng, hàng năm…), cấp ủy nên công khai các khoản thu chi từ đảng phí và duy trì việc này thành một nền nếp để chi bộ dễ giám sát.
Thứ ba, trên cơ sở các quy định của Đảng về đảng phí, trong một số kỳ sinh hoạt nhất định (chẳng hạn cuối hoặc đầu năm, hết nhiệm kỳ…), đảng viên nên bàn việc sử dụng phần đảng phí được trích lại sao cho hiệu quả. Một số chi bộ sử dụng tiền này để mua tài liệu sinh hoạt cho đảng viên (văn kiện của Đảng, các báo, tạp chí của Đảng như Thông báo nội bộ, Sổ tay Xây dựng Đảng…), khen thưởng thêm cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hỗ trợ các hoạt động thi đua, phong trào của chi bộ (tham dự các cuộc thi, photo tài liệu…), mua nước uống trong các kỳ họp, thăm viếng đảng viên khi hữu sự… Do đó, tùy theo điều kiện cụ thể của từng chi bộ, các đảng viên nên thảo luận việc sử dụng này để đảm bảo nguồn kinh phí đó được chi tiêu hợp lý và hiệu quả nhất.
Thứ tư, phát huy tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc quản lý đảng phí, nhất là khi phát sinh vấn đề liên quan đến đảng phí. Đối với các chi bộ ít đảng viên, đảng phí được trích lại thường không nhiều nhưng với những chi bộ có đông đảng viên thì đó là một số đáng kể và là nguồn quan trọng để chi nhiều hoạt động. Việc quản lý cũng có thể trở thành một vấn đề đáng quan tâm; chi bộ không nên xem đây là “việc nhỏ” mà “giao khoán” cho cấp ủy hoặc đồng chí phụ trách mà nên có sự quan tâm trong các kỳ sinh hoạt. Bởi khi xảy ra “sự cố” thì uy tín của chi bộ, của các đảng viên liên quan sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, chi bộ cần giám sát việc quản lý quỹ, tránh xảy ra tình trạng đảng viên được phân công thu và giữ đảng phí không nộp về cho cấp trên hoặc sử dụng sai mục đích…
Thứ năm, cần quản lý, sử dụng và lưu trữ các tài liệu liên quan đến đảng phí một cách cẩn thận. Quản lý tốt các sổ sách, tài liệu không chỉ phục vụ cho công tác kiểm tra của cấp trên khi có yêu cầu mà còn là cơ sở để chi bộ giám sát. Đây là việc chi bộ cần quan tâm để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.
Tác giả bài viết: Minh Tâm
Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết