Trao đổi về việc cấp ủy viên dự sinh hoạt Chi bộ

2016-01-20 11:25:16
| Nguyễn Thanh Phong
Chi bộ là nơi trực tiếp đưa chủ trương đường lối của Đảng vào cuộc sống, đồng thời là nơi thể hiện hiệu quả việc thực hiện chủ trương đó. Cấp ủy viên đảng ủy cơ sở, hoặc cấp ủy viên đảng ủy cấp trên cơ sở về dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, là để nắm thực tế tình hình sinh hoạt ở các chi bộ, lắng nghe ý kiến đảng viên, đồng thời có thể tham mưu, giúp cấp ủy rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây cũng là biện pháp giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Việc cấp ủy viên được cấp ủy phân công dự sinh hoạt ở chi bộ, qua thực tế có nhiều vấn đề cần trao đổi.
Đối với các đồng chí cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ.
Trước hết cần nắm vững các quy định của Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; các nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ… để có thể nắm, hướng dẫn và trao đổi trong quá trình dự sinh hoạt chi bộ.
Khi đến dự sinh hoạt chi bộ nên chú ý những vấn đề tưởng như đơn giản, nhưng dễ gây ấn tượng cho đảng viên, chẳng hạn: cần đến dự đúng giờ; ăn mặc, tác phong đúng mực, tạo được sự thân thiện, gần gũi với đảng viên; dự hết buổi sinh hoạt để có thể theo dõi nội dung sinh hoạt ở nhiều khía cạnh, như: hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt, sự điều hành của đồng chí chủ tọa; nắm số lượng đảng viên tham dự (có mặt; vắng mặt, lý do…), không khí buổi sinh hoạt, các phát biểu của đảng viên, nhất là các ý kiến phản ánh, đề xuất, thắc mắc của đảng viên trong buổi sinh hoạt; việc ghi chép của đảng viên, nội dung phương hướng lãnh đạo tháng tới của chi bộ ra sao, cũng như biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ…
Nếu có các ý kiến của đảng viên yêu cầu được giải đáp, hoặc cần được cấp trên hướng dẫn, cấp ủy viên dự cần trân trọng, chú ý lắng nghe, ghi chép; trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết của đảng ủy, tình hình thực tế của chi bộ, đảng bộ để phát biểu cho chuẩn xác và chịu trách nhiệm nội dung mà mình phát biểu.
Do thời gian buổi họp chi bộ có hạn, lại phải chú ý theo dõi, hoặc được mời phát biểu nhận xét buổi sinh hoạt, nên sau buổi họp, cấp ủy viên dự cần gặp riêng chi ủy để trao đổi và nắm thêm các nội dung, như: xem sổ ghi biên bản các cuộc họp chi bộ trước đó; chi bộ họp mấy lần trong quý, tỉ lệ đảng viên thường vắng mặt rơi vào các trường hợp nào; có sinh hoạt chuyên đề trong quý hay không; đảng viên trong chi bộ có nắm rõ nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW không; chi ủy có họp để thống nhất nội dung trước khi họp chi bộ hay không; nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ là gì; tình hình thu nộp, chi đảng phí ra sao… trao đổi và nắm chắc tư tưởng của đảng viên; phương hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ…
Sau mỗi lần được phân công dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy viên phải báo cáo kết quả tham dự buổi sinh hoạt ở chi bộ và đề xuất, tham mưu với lãnh đạo cấp ủy (trực tiếp, hoặc bằng văn bản), để giúp cấp ủy nắm sát tình hình và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.
Đối với đảng ủy, chi ủy cơ sở.
Để việc phối hợp và chủ động cho các đồng chí cấp ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ, đảng ủy, hoặc chi ủy cơ sở cần thông tin trước lịch sinh hoạt trong tháng của chi bộ tới cấp ủy cấp trên (nhất là khi bố trí sinh hoạt chi bộ ngoài giờ hành chính), để thuận tiện phân công cấp ủy viên dự; nếu là cấp ủy viên của cấp trên cơ sở xuống dự, thì đảng ủy cơ sở cần cử đồng chí đảng ủy viên cùng tham dự với chi bộ trực thuộc; điều này giúp cấp ủy cấp trên và cấp ủy cơ sở nắm sát tình hình sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc.
Chi ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt, cần cung cấp trước một số thông tin có liên quan đến tình hình tổ chức, đặc điểm, tình hình tư tưởng đảng viên, nội dung, dự kiến thời gian sinh hoạt chi bộ… cho cấp ủy viên dự được biết.
Sau buổi sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần phản ánh về đảng ủy cùng cấp tình hình tham dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên, để kịp thời rút kinh nghiệm, cũng như đề xuất kiến nghị thêm (nếu có).
Tóm lại, cấp ủy muốn sâu sát cơ sở, cần phải tăng cường phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ, để nghe được những ý kiến phát biểu tâm huyết của các đảng viên, từ đó điều chỉnh chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời giúp chi bộ thực hiện nghiêm điều lệ Đảng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, gợi mở một số nội dung để các chi bộ bàn bạc, thảo luận, lãnh đạo thực hiện, để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thật sự có hiệu quả cao, theo đúng Chỉ thị số 10-CT/TW.

Nguồn tin: hcmcpv.org.vng.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết