Vai trò của đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ

Thứ hai - 10/02/2014 10:55 | Nguyễn Thanh Phong
Từ điển tiếng Việt giải thích: sinh hoạt là những hoạt động tập thể của một tổ chức. Đối với chi bộ, một dạng tổ chức có tính chặt chẽ, kỷ luật cao, thì sinh hoạt không chỉ là các hoạt động tập thể thuần túy mà còn thông qua đó để thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Vì vậy, các đảng viên dự sinh hoạt chi bộ tức là đang tham gia vào công việc lãnh đạo đối với chi bộ, đối với cơ quan, đơn vị, đối với quần chúng. Quán triệt tinh thần và tư tưởng lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ là điều kiện quan trọng để mỗi đảng viên ý thức trách nhiệm về việc tham gia nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ tuy không đặt ra yêu cầu về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho các đảng viên nhưng trên thực tế tất cả các đảng viên, dù là đảng viên có chức vụ hay không, đều đóng một vai trò trong các cuộc sinh hoạt chi bộ. Vai trò đó thể hiện ở các mặt sau:
Thứ nhất, dự họp đầy đủ và đúng giờ.
Mỗi đảng viên nên xem sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng, không phải để đảm bảo các kỳ trong năm, đóng đảng phí đầy đủ, hay thậm chí có mặt để không bị phê bình… mà chính là một trong những điều kiện đầu tiên để thể hiện tư cách đảng viên. Có dự sinh hoạt, công việc mới nắm được đầy đủ tình hình hoạt động của chi bộ, của cơ quan, đơn vị, mới tham gia xây dựng nghị quyết và phương hướng hoạt động của chi bộ, mới thực hiện yêu cầu tự phê bình và phê bình… Có dự sinh hoạt, đảng viên mới có điều kiện đầy đủ để thể hiện năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của cá nhân đảng viên và tổ chức đảng. Do đó, phải tránh viện cớ công tác hay lý do cá nhân để vắng họp, rời buổi họp nửa chừng hoặc đến trễ.
Thứ hai, tích cực phát biểu.
Phát biểu không phải chỉ để bày tỏ quan điểm, chính kiến đối với các vấn đề của Đảng, của chi bộ, của cơ quan, đơn vị mà còn đóng góp, hiến kế, phê bình… các vấn đề và các cá nhân của chi bộ. Nếu giả định, trong một cuộc họp chi bộ, chỉ có người chủ trì nói, các đảng viên khác chỉ nghe và biểu quyết thì cuộc họp sẽ tẻ nhạt thế nào và chất lượng ra sao. Rõ ràng, nếu đảng viên không bày tỏ chính kiến thì cách nào đó cũng đồng nghĩa với việc thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, thấy dở không góp ý, hiến kế, thấy tích cực không động viên, khích lệ. Như vậy vai trò của đảng viên không được thể hiện hoặc thể hiện mờ nhạt. Do đó, trong suốt cuộc họp, mỗi đảng viên phải chuẩn bị ý kiến để phát biểu và mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình trên tinh thần góp ý, xây dựng một cách thẳng thắn, có tính chiến đấu và trách nhiệm.
Thứ ba, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình.
Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc quan trọng và có tính sống còn đối với hoạt động của Đảng nói chung và tổ chức đảng nói riêng. Tự phê bình và phê bình là nêu cả mặt tốt lẫn chưa tốt của bản thân và của các đảng viên khác trong chi bộ trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn với tính chất góp ý, xây dựng, nhằm tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai lầm. Nếu trong các kỳ sinh hoạt, đảng viên chỉ nói một chiều, chỉ có khen mà không chê (vuốt đuôi), chỉ khen người này mà không khen người khác, chỉ có chê mà không khen, chỉ chê người này mà không chê người khác… thì chi bộ như là nơi để mọi người “diễn” với nhau hoặc là diễn đàn để đấu đá, phê phán. Những cuộc sinh hoạt kiểu đó có thể xem là thất bại và gây nguy hiểm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự phát triển của chi bộ. Do đó, các đảng viên cần mạnh dạn tự phê bình những hạn chế, khuyết điểm của bản thân, phê bình các thiếu sót, sai lầm của đảng viên khác, của chi bộ và chân thành biểu dương, khen ngợi những mặt mạnh, tiến bộ, thành tích của đồng chí mình(1).
Thứ tư, chấp hành sự phân công của chi bộ.
Để thực hiện các công việc, các nhiệm vụ của chi bộ theo chức năng, theo chỉ đạo của cấp trên, cần có sự phân công cụ thể đối với các cá nhân trong chi bộ, trong cơ quan, đơn vị. Sinh hoạt chi bộ không phải để bàn suông mà là sau khi bàn phải có người trực tiếp thực hiện các định hướng, các công việc đã được vạch ra và thảo luận. Với tinh thần tiên phong, gương mẫu, các đảng viên phải mạnh dạn nhận các nhiệm vụ được phân công trong điều kiện cụ thể của mình (năng lực, thời gian, hoàn cảnh cụ thể…). Trong một số trường hợp, các đảng viên có thể xung phong nhận nhiệm vụ, đồng thời phụ trách một đoàn thể hoặc một nhóm công tác nào đó. Vì vậy, mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ là mỗi lần thể hiện sự lãnh đạo tập thể thì mọi cá nhân đều có thể tự nhận phân công hoặc được phân công, kể cả bí thư, cấp ủy viên(2).
Nhìn chung, các vai trò đó đều thể hiện ở mỗi đảng viên, nhưng với từng cương vị khác nhau. Chẳng hạn, đảng viên là người chủ trì phải thể hiện tính chủ động, định hướng, dẫn dắt gần như toàn bộ nội dung cuộc họp. Do đó, người chủ trì phải nắm chắc tình hình chi bộ, định hướng phát triển, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nhất là phải hiểu rõ các nguyên tắc xây dựng Đảng và sinh hoạt đảng. Người chủ trì phải biết lắng nghe, biết phát biểu (khơi gợi) và quyết định một số vấn đề có tính nguyên tắc hoặc những vấn đề cần có sự tập trung cao miễn là không vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật. Đảng viên là cấp ủy viên – thường đã được sinh hoạt cấp ủy trước kỳ họp chi bộ – có thể tham gia quán triệt các chủ trương mới, các định hướng mới đã được chuẩn bị trước, đồng thời khơi gợi các đảng viên khác phát biểu nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong việc xây dựng nghị quyết chi bộ. Các đảng viên còn lại có thể góp ý, hiến kế, phản biện, thậm chí chất vấn cấp ủy, người chủ trì về các vấn đề được đưa ra nhằm làm rõ các nội dung được đưa ra thảo luận… Như vậy, mỗi cá nhân cần thể hiện sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của mình để cuộc sinh hoạt chi bộ diễn ra sôi nổi, có chất lượng, đề ra được nghị quyết đúng đắn, góp phần lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của chi bộ, của cơ quan, đơn vị.
Có thể nói, chất lượng của một cuộc sinh hoạt chi bộ trước hết phụ thuộc lớn vào người chủ trì (bí thư hoặc cấp ủy viên được phân công) nhưng không có nghĩa là các đảng viên khác không đóng vai trò gì. Tinh thần chung là mỗi đảng viên phải tự xác định mình có vai trò và tích cực, chủ động thể hiện vai trò đó. Do đó, trong mỗi kỳ họp, các đảng viên không được dự với tâm lý “cho xong”, “cho hết giờ” mà phải nỗ lực đóng góp nhằm làm cuộc sinh hoạt thực sự là một dịp các đảng viên được học tập thêm những điều mới mẻ, có ích, là dịp trao đổi để các đảng viên gần gũi và hiểu nhau, là cơ hội để được nghe các ý kiến đóng góp của đồng chí đối với các hạn chế của mình và được làm điều tương tự với các đảng viên khác.
-----------------------------------------
(1) Xem thêm bài Chú trọng kiểm điểm công việc trong tháng tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, Sổ tay Xây dựng Đảng số 11-2012 và bài Việc biểu dương trong sinh hoạt chi bộ, Sổ tay Xây dựng Đảng số 2-2013.
(2) Xem thêm bài Việc phân công đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, Sổ tay Xây dựng Đảng số 12-2012.
Tác giả bài viết: MINH TÂM
Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết