Về việc thay đổi người theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng

2014-02-10 11:08:00
| Nguyễn Thanh Phong
Hỏi: Sau khi chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, có cảm tình đảng đề nghị thay đổi đảng viên khác do trong số đó có người trước đây từng có mâu thuẫn cá nhân với cảm tình đảng. Đồng chí cảm tình đảng cho rằng việc phân công như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan khi đồng chí đảng viên đó nhận xét về quá trình phấn đấu của mình. Xin hỏi, trong trường hợp này, chi bộ nên xử lý như thế nào? (một số đảng viên ở quận 1, quận Thủ Đức).
Trả lời: Theo Quy định 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XI, tại Mục 4, nói về “Đảng viên giới thiệu người vào Đảng”, nêu: “Là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở”.
Cũng ở mục 4, Quy định 45-QĐ/TW nêu thêm: “Nếu đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển đến đảng bộ cơ sở khác, bị kỷ luật hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục thì chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập với người vào Đảng ít nhất 12 tháng)”. Như vậy, quy định hiện hành chỉ đề cập trường hợp thay đổi người theo dõi, hướng dẫn khi người đó chuyển công tác, bị kỷ luật hoặc lý do khác không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình, chứ chưa có quy định cụ thể về việc cảm tình đảng đề nghị thay đổi người giúp đỡ, hướng dẫn mình.
Do đó, trong trường hợp này, thẩm quyền thay đổi người theo dõi, giúp đỡ cảm tình đảng thuộc về chi bộ. Nếu cấp ủy và chi bộ xét thấy mâu thuẫn của đồng chí đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ với quần chúng cảm tình đảng là nghiêm trọng, dù sau khi được hòa giải, động viên vẫn có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của các nhận xét, đánh giá về quá trình rèn luyện hoặc việc phân công đó có thể gây ức chế, không thuyết phục, ảnh hưởng đến việc phấn đấu của cảm tình đảng thì có thể phân công đồng chí khác theo dõi, giúp đỡ.
Tuy nhiên, chi bộ và cấp ủy cũng cần làm công tác tư tưởng đối với hai bên, để đồng chí đảng viên được phân công nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc theo dõi, giúp đỡ, đồng thời để quần chúng cảm tình đảng có ý thức phấn đấu tích cực. Việc xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng hay không là do tập thể chi bộ đánh giá trên sự phấn đấu thực tế của cảm tình đảng, chứ không hoàn toàn dựa vào nhận xét của các đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ.

Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết