Về việc xử lý đơn tố cáo

Thứ sáu - 22/01/2016 14:26 | Nguyễn Thanh Phong
Bạn Nguyễn Tuấn Lê, email: tuanle@gmail.com hỏi: Một số cán bộ cơ sở thuộc diện cấp trên quản lý, có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, đảng viên đã có đơn kiến nghị lên cấp có thẩm quyền biết để xem xét. Sau khi nhận được đơn của đảng viên, cấp ủy có thẩm quyền lại cho đây là đơn tố cáo và giao cho một đồng chí trong số cán bộ nêu trên chủ trì giải quyết. Việc làm đó đúng hay sai? Nếu sai xử lý như thế nào?
Trả lời:

Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32 trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: "Tố cáo trong Đảng là việc công dân, đảng viên báo cho tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên có trách nhiệm biết về hành vi của tổ chức đảng hoặc đảng viên mà người tố cáo cho là vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân".

Như vậy, nội dung đơn kiến nghị nêu trên được coi là nội dung tố cáo đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và phải tiến hành xem xét tố cáo là đúng.

- Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32 trong Hướng dẫn trên quy định: "Tổ chức đảng, đảng viên được tố cáo phải bảo đảm bí mật cho người tố cáo và hướng dẫn người tố cáo thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Không để người bị tố cáo chủ trì giải quyết tố cáo đối với mình. Không để người tố cáo hoặc người có liên quan đến tố cáo giải quyết tố cáo. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo. Uỷ ban kiểm tra giải quyết tố cáo phải xử lý hoặc đề nghị cấp uỷ xử lý hay chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp sau: Trù dập, trả thù người tố cáo; cản trở, dìm bỏ, không xem xét, giải quyết tố cáo; bao che những việc làm sai trái của đối tượng bị tố cáo; để lộ tên người tố cáo cho đối tượng bị tố cáo biết, để lộ tên người tố cáo, nội dung tố cáo cho người không có trách nhiệm biết; lợi dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu cáo, đả kích, gây dư luận xấu đối với người khác".

- Căn cứ vào Hướng dẫn trên thì trường hợp như câu hỏi nêu, việc cấp ủy có thẩm quyền sau khi nhận được đơn tố cáo của đảng viên lại giao cho người bị tố cáo đứng ra chủ trì giải quyết là sai quy định của Đảng. Tổ chức đảng có thẩm quyền cần phải xem xét, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm quy định về giải quyết tố cáo trong Đảng bằng hình thức thích hợp. /.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết