Về xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Thứ sáu - 22/01/2016 14:23 | Nguyễn Thanh Phong
Bạn Lưu Hương Giang, email: huonggiang@yahoo.com hỏi: Một đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật khiển trách (thuộc thẩm quyền của chi bộ). Vậy, trước khi họp để xem xét, quyết định kỷ luật, đại diện chi bộ có phải nghe đảng viên đó trình bày ý kiến hay không, hay chỉ nghe chung trong cuộc họp chi bộ để xem xét quyết định kỷ luật?
Trả lời:

Khoản 1, Điều 39 trong Hướng dẫn thực hiện các quy đinh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định:"Đảng viên vi phạm phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật; nếu từ chối kiểm điểm hoặc bị tạm giam, tổ chức đảng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật. Trường hợp cần thiết, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp có thẩm quyền trực tiếp xem xét kỷ luật".

Điểm 3.1 và Điểm 3.2, Khoản 3 Điều 39 trong Hướng dẫn trên quy định:

"3.1- Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến và ý kiến này được báo cáo đầy đủ (kèm theo bản tự kiểm điểm) khi tổ chức đảng có thẩm quyền họp xem xét, quyết định kỷ luật.

3.2- Đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền là đại diện của cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp có thẩm quyền kỷ luật.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, trước khi họp xét kỷ luật đảng viên vi phạm, đại diện chi bộ (đồng chí trong ban chi ủy) hoặc đồng chí bí thư, hoặc phó bí thư chi bộ (đối với chi bộ không có chi ủy) phải gặp đảng viên vi phạm để nghe trình bày ý kiến và ý kiến này được báo cáo đầy đủ trước chi bộ khi chi bộ họp xét kỷ luật. Khi chi bộ họp xét kỷ luật, đảng viên vi phạm phải trình bày kiểm điểm trước chi bộ và tự nhận hình thức kỷ luật đảng phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm./.


Nguồn tin: dangcongsan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết