Việc phổ biến văn bản trong sinh hoạt chi bộ

2014-02-10 11:31:43
| Nguyễn Thanh Phong
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 có quy định: “Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực)” là một trong những nội dung của một cuộc sinh hoạt chi bộ mà các chi bộ không được bỏ qua.
Tùy theo đặc điểm của loại hình và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, có thể có các loại văn bản cần phổ biến khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, các chi bộ vẫn cần phổ biến các loại văn bản dưới đây:
- Văn bản chỉ đạo của cấp trên trực tiếp. Đây là các loại văn bản chỉ đạo công tác chuyên môn, công tác đoàn thể hoặc công tác đảng do cơ quan, tổ chức đoàn thể hoặc cấp ủy cấp trên ban hành, nhằm định hướng, yêu cầu, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nào đó. Chẳng hạn, với chi bộ cơ sở của một trường học, đó có thể là công văn của sở giáo dục – đào tạo yêu cầu chấn chỉnh tình hình lạm thu đầu năm học; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của quận ủy; kế hoạch phát động thi đua của công đoàn ngành giáo dục… Đây là những văn bản gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng Đảng, công tác đoàn thể, cũng như các chỉ đạo ngành dọc phải được quan tâm phổ biến kịp thời trong các cuộc sinh hoạt chi bộ. Trong trường hợp cần phải giải quyết sớm, trước kỳ sinh hoạt, thì cấp ủy, thủ trưởng có thể cho tổ chức triển khai thực hiện trước và báo cáo lại trong sinh hoạt chi bộ.
Các loại đảng văn. Đây là các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quyết định, kế hoạch… của Đảng (hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng Trung ương…) và các văn bản khác của Đảng không thuộc loại văn bản chỉ đạo trực tiếp. Các văn bản này có loại mang tính định hướng hoạt động của tổ chức đảng tuy không trực tiếp nhưng có giá trị thực hiện cao, bắt buộc các tổ chức đảng phải chấp hành trong điều kiện cụ thể của mình (như các nghị quyết) nhưng cũng có loại mang tính thi hành ngay (như các quy định, hướng dẫn). Vì vậy, tùy từng loại văn bản mà cấp ủy cần phổ biến để đảng viên được biết hoặc yêu cầu đảng viên phải thực hiện. Thông thường, dưới các đảng văn này luôn có các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện của cấp trên trực tiếp của chi bộ.
Văn bản quy phạm pháp luật. Do có rất nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật (từ luật, pháp lệnh cho đến nghị định, thông tư) nên rất khó có thể phổ biến đầy đủ. Vì vậy, cấp ủy phải lựa chọn những loại văn bản nào phù hợp hoặc có liên quan với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để phổ biến cho đảng viên. Ví dụ: ở chi bộ chi cục thuế, các loại văn bản liên quan đến công tác thuế, tài chính, hoạt động doanh nghiệp… cần phải được phổ biến, còn những lĩnh vực khác có thể giới thiệu thêm. Trong một số trường hợp, các văn bản này cần được phổ biến đến tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị, chứ không dừng lại ở chi bộ. Chẳng hạn, với chi bộ cơ quan UBND cấp xã, cấp ủy cần thông tin, phổ biến tất cả các văn bản gắn với phạm vi hoạt động của mình, từ lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng đến kinh tế - tài chính… để trong quá trình giải quyết yêu cầu của nhân dân, cán bộ công chức có thể vận dụng cho đúng.
- Văn bản quy định, hướng dẫn đặc thù. Đây là các loại văn bản không gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhưng liên quan đến quyền lợi chính đáng của cán bộ, đảng viên, thì cần phải phổ biến đến tất cả các đảng viên (và sau đó đến những người ngoài Đảng) để biết và thực hiện. Chẳng hạn, quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thi nâng ngạch, chế độ nghỉ hưu trước tuổi… Để đảm bảo quyền lợi của đảng viên và cán bộ trong cơ quan, đơn vị, cấp ủy cần công khai rộng rãi để mọi người biết, tránh gây dư luận không tốt và tâm trạng không hay cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.
Trên thực tế, cách phổ biến, giới thiệu, quán triệt văn bản ở các tổ chức đảng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ không giống nhau nên hiệu quả cũng khác nhau. Do đó, để cán bộ, đảng viên có thể nắm chắc các văn bản, các cấp ủy cần quan tâm tính hợp lý và hài hòa trong điều kiện đặc thù của mình. Đó là:
Thứ nhất, do thời gian trong sinh hoạt chi bộ không dài, lại có nhiều vấn đề để bàn (nhất là đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động trong tháng tới) nên với những văn bản dài, không quá quan trọng, cấp ủy nên phổ biến ngắn gọn các nội dung chính chứ không đọc nguyên văn. Cần tránh đọc nguyên văn một văn bản quá dài vào cuối buổi sinh hoạt, khi mà hầu hết đảng viên muốn nghỉ, thì hiệu quả sẽ không cao. Nếu cần thiết nên photo cho mỗi đảng viên một bản để tự nghiên cứu; hoặc giới thiệu sách, báo, tài liệu, địa chỉ trang web cho đảng viên tự tìm đọc.
Thứ hai, bản thân cấp ủy, người chủ trì việc phổ biến văn bản phải chuẩn bị trước, nghiên cứu trước văn bản thay vì chỉ lược đọc, tóm đọc trong buổi sinh hoạt. Có chuẩn bị trước thì đồng chí đó mới nắm chắc nội dung của văn bản, từ đó chỗ nào cần đọc nguyên văn, chỗ nào có thể lướt qua. Đồng thời, có hiểu rõ vấn đề thì đồng chí đó mới có thể trả lời, giải thích thêm cho đảng viên hiểu.
Thứ ba, với một số văn bản quan trọng, cấp ủy phải kiểm tra việc nắm chắc của đảng viên. Kể cả trường hợp đọc nguyên văn hoặc gửi đủ văn bản cho đảng viên thì cũng không có nghĩa là đảng viên đã hiểu rõ các vấn đề trong văn bản để từ đó có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Do đó, bí thư, cấp ủy viên phải có những cách tìm hiểu, kiểm tra khéo léo để giúp đảng viên hiểu rõ vấn đề, nếu như đảng viên không chủ động trao đổi ngay tại cuộc họp chi bộ.
Thứ tư, nếu chi bộ nhiều người, nên phân công một đồng chí thường xuyên theo dõi việc phổ biến các văn bản, theo sự định hướng chặt chẽ của đồng chí bí thư. Đồng chí được phân công sẽ giúp cho bí thư chọn lọc, phổ biến, giải thích và các công việc khác nhằm giúp đảng viên có điều kiện hiểu rõ các văn bản có liên quan đến công tác của mình.
Thứ năm, với những văn bản áp dụng thường xuyên (nhất là các quy định mà cơ quan hành chính có trách nhiệm thực hiện hoặc thường vận dụng, áp dụng), cơ quan, đơn vị nên tổ chức bảng thông báo/thông tin và cho dán các văn bản ở đó, để cán bộ, đảng viên tiện theo dõi và người dân đến liên hệ công tác cũng dễ tra cứu.
Thứ sáu, cần có hình thức lưu trữ hợp lý với các loại văn bản, nhất là văn bản chỉ đạo của cấp trên, văn bản quy phạm pháp luật, các đảng văn và các văn bản quan trọng khác. Có thể phân loại (theo thời gian, theo cấp ban hành, theo chủ đề…) và đặt trong các bìa sơ mi; có thể số hóa và lưu trong máy tính; có thể ghi chú nguồn của văn bản để dễ tìm lại… Với những văn bản đã triển khai, cần đánh dấu (cùng với việc ghi biên bản) để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá của cấp trên…
Tác giả bài viết: Minh Tâm
Nguồn tin: www.hcmcpv.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết