Chính sách lương đối với giáo viên - từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn

09-02-2014 11:17:19 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 xác định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”(1). Quan điểm “phát triển đội ngũ giáo viên” một lần nữa được khẳng định và được xác định là khâu then chốt để thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Vấn đề Đảng phí trong sinh hoạt chi bộ

09-02-2014 11:13:15 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Việc thu và đóng đảng phí tưởng như là một điều gần như không phát sinh vấn đề phức tạp gì nhưng đôi lúc cũng có những rắc rối, chủ yếu do không thực hiện đúng quy định. Chẳng hạn, có chi bộ không thu đảng phí hàng tháng mà thu hàng quý, có chi bộ thu “sót” nhưng cũng không kiểm tra, nhắc nhớ, có chi bộ quản lý khoản đảng phí được trích lại thiếu minh bạch, gây thắc mắc trong đảng viên…

Về việc thay đổi người theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng

09-02-2014 11:08:00 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Hỏi: Sau khi chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, có cảm tình đảng đề nghị thay đổi đảng viên khác do trong số đó có người trước đây từng có mâu thuẫn cá nhân với cảm tình đảng. Đồng chí cảm tình đảng cho rằng việc phân công như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan khi đồng chí đảng viên đó nhận xét về quá trình phấn đấu của mình. Xin hỏi, trong trường hợp này, chi bộ nên xử lý như thế nào? (một số đảng viên ở quận 1, quận Thủ Đức).

Xây dựng Nghị quyết trong sinh hoạt Chi bộ

09-02-2014 11:03:49 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Liên quan đến nghị quyết của chi bộ, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương đã nêu một số nhiệm vụ. Ở phần mở đầu, bí thư hoặc người được phân công chủ trì phải “cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ)”. Ở phần kết thúc, Hướng dẫn 09 nêu: “Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ”. Như vậy, Hướng dẫn 09 có đặt vấn đề về việc ban hành nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ nhưng không nêu rõ là chi bộ có nhất thiết phải xây dựng nghị quyết hay không. Trên thực tế, việc ban hành nghị quyết sau các kỳ sinh hoạt chi bộ diễn ra không thường xuyên và phổ biến ở tất cả các chi bộ: có chi bộ chỉ ra nghị quyết khi có các vấn đề quan trọng và phần lớn các chi bộ xem biên bản sau khi có sự thống nhất của các đảng viên là nghị quyết hoặc có giá trị như nghị quyết để mọi người chấp hành.

Về sinh hoạt chi bộ chuyên đề

09-02-2014 11:02:00 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Sinh hoạt chi bộ chuyên đề là sinh hoạt của chi bộ tập trung vào một chủ đề trọng tâm nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể theo chức năng của chi bộ, của cơ quan, đơn vị hoặc theo sự định hướng, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Sinh hoạt chuyên đề được coi là một trong giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Kiên trì, đổi mới và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin

09-02-2014 10:59:46 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Hiện nay ở nước ta rộ lên một số ý kiến bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhìn chung các ý kiến này đều so sánh với thực tiễn thất bại của phong trào và mô hình của “chủ nghĩa xã hội”, từ đó khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin sai lầm từ gốc, hoặc đã hoàn toàn lỗi thời nên kìm hãm sự phát triển của xã hội, cần phải loại bỏ… Họ bám vào quan niệm chủ nghĩa xã hội theo mô hình cũ, tập trung, quan liêu, bao cấp và đấu tranh giai cấp, để bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Và họ cho rằng, khi thực hiện công cuộc đổi mới như ở nước ta hiện nay là đã xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, vậy thì, Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ này làm gì?

Vai trò của đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ

09-02-2014 10:55:10 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Từ điển tiếng Việt giải thích: sinh hoạt là những hoạt động tập thể của một tổ chức. Đối với chi bộ, một dạng tổ chức có tính chặt chẽ, kỷ luật cao, thì sinh hoạt không chỉ là các hoạt động tập thể thuần túy mà còn thông qua đó để thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Vì vậy, các đảng viên dự sinh hoạt chi bộ tức là đang tham gia vào công việc lãnh đạo đối với chi bộ, đối với cơ quan, đơn vị, đối với quần chúng. Quán triệt tinh thần và tư tưởng lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ là điều kiện quan trọng để mỗi đảng viên ý thức trách nhiệm về việc tham gia nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ.

Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

09-02-2014 10:52:56 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ” và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ đều xác định các mục đích, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó thể hiện một cách khái quát về ý nghĩa cụ thể và thiết thực của hoạt động này đối với tổ chức đảng, với đơn vị và với cá nhân từng đảng viên.

Công tâm

09-02-2014 10:48:22 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ðã hai ngày hôm nay, ông Toan không ra khỏi nhà. Những chậu cây cảnh quý trong vườn không được ông tưới tắm. Mấy con chim họa mi hằng ngày ông luôn chăm sóc, nay cũng chẳng được cho ăn.

Năm Thanh niên tình nguyện - Dấu ấn sức trẻ Việt Nam

Năm Thanh niên tình nguyện - Dấu ấn sức trẻ Việt Nam

09-02-2014 10:36:50 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Có thể nói, xung kích, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền từ thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác; là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ hôm nay vững bước cùng dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức trong các trường đại học hiện nay

09-02-2014 10:31:34 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Trí thức là lực lượng nòng cốt để truyền bá tri thức, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội. Hiện nay, trước yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, việc phát huy lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức trong các trường đại học đang trở nên bức thiết, đòi hỏi nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ.

Nước Mỹ và mối quan tâm châu Á trong năm 2014

07-02-2014 04:02:56 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Năm 2013, chính quyền Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma vấp phải nhiều khó khăn trong việc triển khai chính sách chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc “đấu đá” nội bộ nước Mỹ khiến ông chủ Nhà Trắng không thể toàn tâm toàn ý theo đuổi chiến lược đối ngoại mới đầy tham vọng đã đưa ra hồi năm 2009. Trong khi đó, chính tại khu vực này cũng chứng kiến những biến động dữ dội, các diễn biến căng thẳng, đối đầu. Tất cả khiến cho mối quan tâm về châu Á của nước Mỹ trong năm 2014 trở nên bộn bề hơn.

Cộng đồng ASEAN và tầm nhìn sau 2015

07-02-2014 03:59:29 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 (được tổ chức ở Bru-nây, tháng 10-2013), các nhà lãnh đạo ASEAN đã ra tuyên bố về xây dựng Tầm nhìn sau 2015 cho Cộng đồng ASEAN. Hội đồng Điều phối ASEAN gồm Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên được giao triển khai xây dựng các thành tố chính của Tầm nhìn sau 2015, trình lên lãnh đạo cấp cao ASEAN xem xét trong năm 2014.

Sử dụng nhân tài trong hoạt động công vụ

06-01-2014 11:05:29 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, việc phát hiện, thu hút, trọng dụng người có tài năng tham gia vào đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng, luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Quân tình nguyện Việt Nam ở mặt trận Campuchia

"Bảo vệ biên cương và tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia"

06-01-2014 11:01:45 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia, Tạp chí Cộng sản Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết: “Chúng tôi chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc, bảo vệ tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia" của Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Phó Chính ủy Trung đoàn 368 Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Tổng kết "vui vẻ", phê bình "cầm roi"

Tổng kết "vui vẻ", phê bình "cầm roi"

06-01-2014 10:57:36 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Cứ vào dịp cuối năm, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đều tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch năm sau. Năm nay cũng đang “vào mùa” tổng kết, kiểm điểm cuối năm 2013. Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 4-11-2013 về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Hướng dẫn đã nêu rõ mục đích, yêu cầu là “Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; nâng chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên một cách thực chất hơn và góp phần cải cách hành chính trong sinh hoạt Đảng”.

Nhìn lại năm 2013: “Lòng tin chiến lược” - Điểm nhấn ngoại giao Việt Nam

02-01-2014 03:53:16 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - “Lòng tin chiến lược” là thuật ngữ ngoại giao được Việt Nam đưa ra lần đầu tiên trong bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Shangri-La 12 tại Xin-ga-po, do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trình bày. Với nội hàm xúc tích, thuật ngữ mới mẻ đã phản ánh nhu cầu khách quan, cấp bách của khu vực và thế giới nhằm hóa giải các mâu thuẫn lợi ích trong thời đại hội nhập quốc tế.

Tóm lại,… đều tốt

09-12-2013 10:08:13 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Khi nghe sắp có việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhiều người ở cơ quan nọ cảm thấy rất hào hứng và phấn khởi, bởi gần đây ở cơ quan họ xảy ra nhiều vấn đề “phức tạp” và “nhạy cảm”. Họ hy vọng rằng nhiều vấn đề trong số đó sẽ được làm rõ; các bên hữu quan sẽ sẵn sàng vào cuộc. Chắc chắn sẽ được chứng kiến “cuộc đấu tranh quyết liệt” giữa các cá nhân, làm cho chi bộ, đảng bộ mạnh hơn, mỗi cá nhân tiến bộ hơn.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 9 10 11 12  Trang sau