Về xét kỷ luật đảng viên vi phạm

22-01-2016 02:23:18 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Bạn Lưu Hương Giang, email: huonggiang@yahoo.com hỏi: Một đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật khiển trách (thuộc thẩm quyền của chi bộ). Vậy, trước khi họp để xem xét, quyết định kỷ luật, đại diện chi bộ có phải nghe đảng viên đó trình bày ý kiến hay không, hay chỉ nghe chung trong cuộc họp chi bộ để xem xét quyết định kỷ luật?

Dùng hàng Việt Nam – nét đẹp văn hóa của người dùng

Dùng hàng Việt Nam – nét đẹp văn hóa của người dùng

20-01-2016 02:16:19 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

“Tại sao người Việt Nam lại nên dùng hàng Việt Nam?”, “Dùng hàng Việt là yêu nước?”Theo tôi việc lựa chọn dùng hàng Việt Nam hay hàng nước ngoài phụ thuộc rất nhiều vào túi tiền của người mua hàng. Nhiều người lại có suy nghĩ mẫu mã hàng Việt Nam không đẹp, chất lượng không cao không bằng hàng ngoại nhập, suy nghĩ này có đúng hết với mọi hàng hóa Việt Nam không? Bởi lẽ hàng Việt Nam cũng có những sản phẩm đáng để người tiêu dùng để mắt đến lắm chứ thay vì cứ nhăm nhăm vào hàng hoá ngoại nhập.

Tôi là người Việt và tôi thích dùng hàng Việt

Tôi là người Việt và tôi thích dùng hàng Việt

20-01-2016 02:14:13 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ba tôi là người Nghệ Tĩnh, hồi ấy ông đi thi được giải Nhất văn huyện. Đôi lần tâm trạng, ông ngồi một mình rít điếu thuốc làm thơ. Cái máu văn thơ nó chảy sẵn trong người rồi lại muốn truyền cho con cho cái. Hồi nhỏ, cái hồi con nít chơi trò nghịch dại bị mẹ đánh đòn, ba gọi tôi lại, nhẹ nhàng đưa tập thơ “Quê hương – nhiều tác giả” bảo tôi học thuộc. “Một bài năm nghìn, học thuộc đi rồi ba đưa cho tiền tươi luôn”. Ngày ấy kinh tế không khá giả cho lắm. Năm nghìn đối với đứa con nít nó to biết đến chừng nào. Bì yaourt lạnh ở cô hàng xóm có hai trăm đồng, bim bim cũng hai trăm. Tôi lẩm nhẩm đếm “Hai nhân năm là mười, mười nhân năm là năm mươi, vậy tổng cộng là hai mươi lăm bì yaourt, có mà gặm cả tháng ấy nhỉ”.

"Đảng viên 76"

19-01-2016 11:28:56 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Có lẽ, cần có sự đánh giá việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa VIII một cách đầy đủ và nghiêm túc.

Trao đổi về việc cấp ủy viên dự sinh hoạt Chi bộ

19-01-2016 11:25:16 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Chi bộ là nơi trực tiếp đưa chủ trương đường lối của Đảng vào cuộc sống, đồng thời là nơi thể hiện hiệu quả việc thực hiện chủ trương đó. Cấp ủy viên đảng ủy cơ sở, hoặc cấp ủy viên đảng ủy cấp trên cơ sở về dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, là để nắm thực tế tình hình sinh hoạt ở các chi bộ, lắng nghe ý kiến đảng viên, đồng thời có thể tham mưu, giúp cấp ủy rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây cũng là biện pháp giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ năm 2016

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ năm 2016

19-01-2016 10:27:15 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Ban thường vụ Đảng ủy ban hành hướng dẫn số 64-HD/ĐU Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2016

Đổi mới căn bản chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đổi mới căn bản chất lượng sinh hoạt chi bộ

19-01-2016 04:36:36 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận , Đảng cộng sản Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt; có chi bộ đề ra nghị quyết tháng để thực hiện và có kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít chi bộ chưa thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo và là “cầu nối giữa Đảng và quần chúng” trong việc trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, thuyết phục quần chúng thực hiện.

Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

18-01-2016 03:19:13 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ngày 15 tháng 1 năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Toàn văn hướng dẫn như sau:

Toàn văn bản tóm tắt Hiệp định TPP bằng tiếng Việt

Toàn văn bản tóm tắt Hiệp định TPP bằng tiếng Việt

28-12-2015 06:53:47 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Vào ngày 4/10/2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia TPP gồm Úc, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ, và Việt Nam đã tuyên bố kết thúc đàm phán với kết quả là một Hiệp định có những tiêu chuẩn cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tạo ra và duy trì việc làm; tăng cường đổi mới, năng suất, và sức cạnh tranh; nâng cao mức sống; giảm đói nghèo ở các nước ký kết; đồng thời thúc đẩy quản lý hiệu quả, minh bạch, bảo vệ người lao động, và bảo vệ môi trường. Chúng tôi kỳ vọng rằng việc ký kết TPP với các tiêu chuẩn cao mới cho thương mại và đầu tư tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ là một bước gần hơn đến mục tiêu cuối cùng là mở cửa thương mại và hội nhập cho toàn khu vực.

Vang mãi Tuyên ngôn độc lập

Vang mãi Tuyên ngôn độc lập

01-09-2015 11:31:58 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Mùa Thu năm 1945, Tổng khởi nghĩa thành công, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, trên Lễ đài Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước của dân, do dân và vì dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, chính quyền về tay nhân dân, nhân dân trở thành người làm chủ chân chính vận mệnh dân tộc mình.

Mạch nguồn thắng lợi

Mạch nguồn thắng lợi

01-09-2015 11:11:32 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

70 năm trước, hơn 20 triệu người dân Việt Nam nhất tề đứng dậy làm cuộc cách mạng đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại chính quyền về tay nhân dân, lập nên chế độ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, thực hiện lý tưởng: Độc lập, tự do, hạnh phúc

Kỳ 3: Một số bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám

Kỳ 3: Một số bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám

18-08-2015 08:31:59 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định Tổng khởi nghĩa đúng lúc thể hiện cụ thể trong, chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3-1945 “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và bản Quân lệnh sổ 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát đi đêm 13-8-1945. Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của nhân dân ta trong Cách mạng Tháng Tám được nhân lên gấp bội, đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trong phạm vi cả nước trong thời gian ngắn.

Kỳ 2: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Kỳ 2: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945

18-08-2015 08:29:58 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, sách lược cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Kỳ 1: Bối cảnh lịch sử và diễn biến Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Kỳ 1: Bối cảnh lịch sử và diễn biến Cách mạng Tháng Tám năm 1945

18-08-2015 08:27:53 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đúng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay đổi chủ, chống lại cách mạng.

Chuẩn bị chu đáo cho cuộc Tổng khởi nghĩa

Chuẩn bị chu đáo cho cuộc Tổng khởi nghĩa

18-08-2015 08:25:30 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng dậy đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám-1945

Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám-1945

17-08-2015 07:30:34 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong một cuốn sách xuất bản tại Cuba đã nói về những công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Trong đó ông nhấn mạnh: “Công lao của Hồ Chí Minh không chỉ là người giải thích tư tưởng của Mác và Lênin về việc đoàn kết những người vô sản trên toàn thế giới và về sự cần thiết giai cấp vô sản ở chính quốc phải giúp đỡ giai cấp vô sản ở thuộc địa, mà tư tưởng của Người còn đưa ra vấn đề giai cấp vô sản ở thuộc địa cũng có thể đóng góp những bài học cho những người đồng chí ở “chính quốc”.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau