Ba mươi năm đổi mới khởi sắc mùa xuân của Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

Ba mươi năm đổi mới khởi sắc mùa xuân của Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

03-03-2015 08:23:26 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Được đánh dấu bằng việc thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta đã tiến hành được xấp xỉ 30 năm. Với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đặc biệt là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thì 30 năm là hết sức nhỏ bé. Nhưng với những đổi thay của đất nước Việt Nam sau 30 năm đổi mới thì thực tế cuộc sống đã không dừng lại ở những cột mốc thời gian mà chính là sự phát triển vượt bậc của Việt Nam về nhiều mặt. Sự khởi sắc của đất nước được bắt đầu từ đổi mới.

85 năm chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

85 năm chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

03-02-2015 06:47:17 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

85 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Then chốt của then chốt

Then chốt của then chốt

03-02-2015 06:44:29 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ngày 3-2-2015, tròn 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lớn mạnh trong lòng dân tộc. 85 năm qua, Đảng đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam từ một đất nước bị thống trị, nô lệ, chia cắt, bị những cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt tàn phá trở thành một nước dân chủ, độc lập, thống nhất, ngày càng phát triển và rạng ngời trên trường quốc tế.

“Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ” - sự kết nối truyền thống và hiện đại

“Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ” - sự kết nối truyền thống và hiện đại

08-01-2015 03:11:21 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Thế kỷ XX ghi nhận một sự kiện chấn động toàn thế giới: Mỹ - một đế quốc sừng sỏ, đã thất bại trước dân tộc Việt Nam đất không rộng, người không đông. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng - Mỹ thua vì không hiểu văn hóa Việt Nam, là có sức thuyết phục nhất.

Chân dung một danh tướng: Cây đại thụ rợp bóng nhân văn

Chân dung một danh tướng: Cây đại thụ rợp bóng nhân văn

23-12-2014 05:12:23 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trích giới thiệu phần 4 trong cuốn sách “Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” (NXB Chính trị quốc gia – Sự thật 2006) viết về người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam với tiêu đề: Chân dung một danh tướng – Cây đại thụ rợp bóng nhân văn.

Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

22-12-2014 07:29:03 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Cách đây 70 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, tại khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự Việt Nam

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự Việt Nam

01-12-2014 04:45:11 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nghệ thuật quân sự chiếm một vị trí rất quan trọng. Người đã viết nhiều tác phẩm có giá trị về Nghệ thuật quân sự, đặc biệt tư tưởng ấy thể hiện rất sáng tạo trong thực tiễn chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. Hồ Chí Minh đã dày công nghiên cứu, kế thừa và phát triển truyền thống quân sự của cha ông, tiếp thu tinh hoa quân sự của nhân loại, nhất là tư tưởng quân sự ưu việt của Lê-nin, kinh nghiệm chiến tranh cách mạng của Trung Quốc, Liên Xô, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ hiện đại.

Nền tảng tinh thần xã hội

Nền tảng tinh thần xã hội

01-12-2014 04:38:26 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Có thể nói rằng hầu như chỉ có Mác và tôi là những người đã cứu phép biện chứng tự giác thoát khỏi triết học duy tâm Đức và đưa nó vào trong quan niệm duy vật về tự nhiên và lịch sử”(1), Ph.Ăng-ghen đã viết như thế trong lời mở đầu trong cuốn bút chiến với nhà triết học Đuy-rinh.

Quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam khi bước vào công cuộc đổi mới và hiện nay

Quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam khi bước vào công cuộc đổi mới và hiện nay

27-11-2014 07:43:04 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Công cuộc đổi mới ở nước ta đã diễn ra trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX; đến năm 1986 công cuộc này diễn ra một cách toàn diện khi có chủ trương đổi mới của Đảng tại Đại hội VI. Những thành công có được ngày hôm nay là kết quả khởi phát từ quan điểm, đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng ta về công cuộc đổi mới đất nước.

Quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa

Quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa

24-11-2014 04:40:28 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

CCSĐT - Ngày 21-11, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học: Về một số quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

Dân chủ trong cách lắng nghe ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dân chủ trong cách lắng nghe ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

24-11-2014 04:38:31 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Những ngày này, các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền”, do đó để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân. Người khẳng định: Vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng đảng, đoàn kết là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, Người căn dặn "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình". Theo Người, đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.

Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

16-11-2014 04:48:48 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Là ngư­ời sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất l­ượng đội ngũ đảng viên. Trong tình hình hiện nay như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”, thì yêu cầu giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên càng trở nên cấp thiết.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

14-11-2014 01:21:21 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận , Sinh hoạt Tư tưởng

Kèm theo Hướng dẫn số 134- HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và cách mạng Việt Nam

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và cách mạng Việt Nam

08-11-2014 06:57:17 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ngày 07-11-1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười do V.I. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo đã thành công. Đây là thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, của học thuyết Mác - Lê-nin và của những ước mơ cao đẹp của loài người. Cũng từ đây, những tư tưởng vĩ đại của những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã trở thành hiện thực.

Có một nền văn minh Xô-viết

Có một nền văn minh Xô-viết

08-11-2014 06:51:21 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Có một sự thật hiển nhiên là Liên Xô xuất hiện làm rung chuyển thế giới. Sau 74 năm tồn tại, Liên Xô biến mất làm cả thế giới bất ngờ, kinh ngạc. Sự tan rã của một cường quốc hùng cường vào bậc nhất thế giới đương đại vẫn đang là vấn đề làm chúng ta suy tư, trăn trở.

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại

07-11-2014 02:03:31 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Gần một thế kỷ đã đi qua Cách mạng Tháng Mười vẫn toả sáng, khẳng định sức sống, giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử toàn thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã “mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”(1).

Ý nghĩa thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở nước ta

Ý nghĩa thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở nước ta

07-11-2014 01:52:56 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thắng lợi, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cho đến nay, mặc dù còn có những đánh giá khác nhau, song một thực tế không thể chối cãi là, kể từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, lịch sử nhân loại đã bước sang một trang mới với những biến đổi vô cùng sâu sắc.

Về luận điểm của V. I. Lê-nin: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một thời đại

Về luận điểm của V. I. Lê-nin: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một thời đại

01-11-2014 06:54:39 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Năm 1915, trong tác phẩm “Bàn về khẩu hiệu Liên bang châu Âu”, V. I. Lê-nin đã đưa ra luận điểm có giá trị khoa học và phát triển sáng tạo học thuyết Mác về chủ nghĩa tư bản và cách mạng vô sản: “người ta không thể coi cách mạng xã hội chủ nghĩa là một công cuộc làm một lần thì xong, mà phải coi đó là một thời đại chấn động vũ bão về chính trị và kinh tế”(1). Đó là thời đại đấu tranh giai cấp gay gắt nhất, thời đại cách mạng và phản cách mạng và nhất định “phải xảy ra các cuộc cách mạng chính trị”. Cách mạng chính trị lật đổ giai cấp thống trị là sự khởi đầu của quá trình cách mạng để thiết lập chế độ chính trị, chế độ kinh tế và xây dựng, hoàn thiện chế độ ấy.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 8796
  • Tháng hiện tại: 287496
  • Tổng lượt truy cập: 7716301

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội