Mạch nguồn thắng lợi

Mạch nguồn thắng lợi

01-09-2015 11:11:32 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

70 năm trước, hơn 20 triệu người dân Việt Nam nhất tề đứng dậy làm cuộc cách mạng đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại chính quyền về tay nhân dân, lập nên chế độ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, thực hiện lý tưởng: Độc lập, tự do, hạnh phúc

Kỳ 3: Một số bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám

Kỳ 3: Một số bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám

18-08-2015 08:31:59 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định Tổng khởi nghĩa đúng lúc thể hiện cụ thể trong, chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3-1945 “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và bản Quân lệnh sổ 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát đi đêm 13-8-1945. Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của nhân dân ta trong Cách mạng Tháng Tám được nhân lên gấp bội, đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trong phạm vi cả nước trong thời gian ngắn.

Kỳ 2: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Kỳ 2: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945

18-08-2015 08:29:58 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, sách lược cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Kỳ 1: Bối cảnh lịch sử và diễn biến Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Kỳ 1: Bối cảnh lịch sử và diễn biến Cách mạng Tháng Tám năm 1945

18-08-2015 08:27:53 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đúng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay đổi chủ, chống lại cách mạng.

Chuẩn bị chu đáo cho cuộc Tổng khởi nghĩa

Chuẩn bị chu đáo cho cuộc Tổng khởi nghĩa

18-08-2015 08:25:30 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng dậy đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám-1945

Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám-1945

17-08-2015 07:30:34 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong một cuốn sách xuất bản tại Cuba đã nói về những công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Trong đó ông nhấn mạnh: “Công lao của Hồ Chí Minh không chỉ là người giải thích tư tưởng của Mác và Lênin về việc đoàn kết những người vô sản trên toàn thế giới và về sự cần thiết giai cấp vô sản ở chính quốc phải giúp đỡ giai cấp vô sản ở thuộc địa, mà tư tưởng của Người còn đưa ra vấn đề giai cấp vô sản ở thuộc địa cũng có thể đóng góp những bài học cho những người đồng chí ở “chính quốc”.

Nghệ thuật chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa

Nghệ thuật chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa

17-08-2015 07:27:06 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Đánh giá và xác định đúng thời cơ, có hành động kịp thời, mau lẹ chớp thời cơ là một trong những nhân tố rất quan trọng bảo đảm thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Việt Bắc những ngày sục sôi Tổng khởi nghĩa 1945

Việt Bắc những ngày sục sôi Tổng khởi nghĩa 1945

17-08-2015 07:22:17 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Chỉ trong 10 ngày (từ 16 đến 25/8/1945), 6 tỉnh Việt Bắc đã giành chính quyền thành công.

Quốc dân Đại hội Tân Trào thể hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Quốc dân Đại hội Tân Trào thể hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

17-08-2015 07:07:12 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Khi nói đến sự thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945 ở nước ta không thể không nhắc đến “Quốc dân Đại hội Tân Trào”. Người ta ví Quốc dân Đại hội Tân Trào như “Hội nghị Diên Hồng” thứ hai trong lịch sử dân tộc, đồng thời mang ý nghĩa của “một tiền Quốc hội”, xây dựng cơ sở pháp lý đầu tiên cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Từ ý tưởng của Bác Hồ đến lần kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ đầu tiên

Từ ý tưởng của Bác Hồ đến lần kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ đầu tiên

26-07-2015 10:52:24 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trước khi Ngày Thương binh chính thức được công nhận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Thường trực Ban Tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”. Bức thư có đoạn viết: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí bị ốm yếu, què quặt.

16 chân dung bất tử của anh hùng liệt sĩ thiếu niên

16 chân dung bất tử của anh hùng liệt sĩ thiếu niên

26-07-2015 10:49:47 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trong 2 cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, có ít nhất 16 người thiếu niên đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhờ những chiến công phi thường…

Đề Cương Tuyên Truyền: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015)

Đề Cương Tuyên Truyền: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015)

13-06-2015 04:13:48 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc, ngay từ lúc còn trẻ tuổi, Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã tham gia các hoạt động yêu nước và sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1929, đồng chí tham gia phong trào Học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo (tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương).

Kỷ niệm 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2015)

Kỷ niệm 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2015)

05-06-2015 10:11:16 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ngày 5.6.1911, từ bến cảng Nhà Rồng người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville với hai bàn tay trắng và khát vọng cháy bỏng tìm “tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi”.

Bến Nhà Rồng - nơi khởi nguồn tương lai của dân tộc Việt Nam

Bến Nhà Rồng - nơi khởi nguồn tương lai của dân tộc Việt Nam

05-06-2015 10:06:44 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang bế tắc như vậy, ở vùng đất Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An xuất hiện một cậu bé Nguyễn Sinh Cung, ngay từ nhỏ đã chứng tỏ được bản lĩnh, ý chí của người thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát như mang lại cơ đồ lớn cho dân tộc Việt Nam.

Mãi mãi đi theo con đường Người đã chọn

Mãi mãi đi theo con đường Người đã chọn

05-06-2015 09:58:35 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người là một cá nhân kiệt xuất, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh sức mạnh của chiến tranh nhân dân huyền thoại

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh sức mạnh của chiến tranh nhân dân huyền thoại

05-06-2015 09:24:20 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trong nhiều giai đoạn lịch sử, Trường Sơn luôn là chỗ dựa và căn cứ để kháng chiến chống xâm lược, là nơi hội tụ và dấy binh của nghĩa quân chống ách thống trị.

Một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm hậu cần Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975

Một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm hậu cần Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975

05-06-2015 09:22:28 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi quyết định của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mãi mãi là một chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta. Kết quả đó có sự đóng góp to lớn của công tác bảo đảm hậu cần cho các chiến dịch. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác hậu cần đóng vai trò là nhân tố quyết định thắng lợi.

Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

05-06-2015 09:20:08 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trong suốt cuộc đời, Bác Hồ luôn dành một phần trái tim mình cho thiếu nhi Việt Nam và các cháu nhỏ trên toàn thế giới. Tình thương yêu bao la của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng được thể hiện sâu sắc, phong phú, sinh động ở cả lời nói và việc làm, nhất là ở những lá thư Bác gửi cho các cháu vào dịp Tết Trung thu và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 hằng năm.

Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay

Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay

18-05-2015 11:59:56 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết: "Đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay" của PGS, TS Nguyễn Thị Kim Dung, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Rèn luyện nhân cách cán bộ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện nhân cách cán bộ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

18-05-2015 11:58:24 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân cách là một vấn đề trung tâm trong hệ giá trị về con người. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng, biểu tượng sáng ngời về phẩm chất và năng lực của người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 10 11 12  Trang sau