Về tính đa dạng của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: từ Các Mác tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn Việt Nam

Về tính đa dạng của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: từ Các Mác tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn Việt Nam

27-10-2014 12:33:14 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Kinh nghiệm lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, càng ở những thời điểm khó khăn, bất trắc, càng rất mực trung thành trở về với C. Mác, Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cách sáng tạo, thành tâm, chúng ta càng tin tưởng, điềm tĩnh và tìm thấy lối ra. Trong tình hình hiện nay, trước thời cơ và thách thức mới, điều đó càng trở thành bài học lịch sử vô giá và thiêng liêng.

Về nhân cách thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới

Về nhân cách thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới

24-10-2014 07:41:54 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Đồng hành cùng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ thanh niên Việt Nam với vai trò xung kích luôn đi tiên phong và nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu của đổi mới: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Huyền thoại tàu không số 235: Trận chiến sinh tử

Huyền thoại tàu không số 235: Trận chiến sinh tử

23-10-2014 03:53:13 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trận hải chiến kiên cường của cán bộ, thủy thủ tàu 235 đã đi vào huyền thoại, là dấu son chói lọi của Hải quân nhân dân VN anh hùng.

Cách mạng Tháng Mười với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ đất nước

Cách mạng Tháng Mười với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ đất nước

21-10-2014 03:43:26 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng M­­ười Nga nổ ra thắng lợi, đánh dấu bước đột phá vĩ đại mở đầu thời đại mới. Ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mư­­ời Nga thắng lợi và sự ra đời Nhà nư­­ớc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đã trở thành biểu t­­ượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng ngàn triệu người thuộc các dân tộc bị áp bức nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, thực dân vùng lên đấu tranh tự giải phóng.

“Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng…”

“Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng…”

20-10-2014 05:41:23 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, dưới sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, lớp lớp thanh niên đã có những cống hiến to lớn. Nhiều tấm gương thanh niên đã trở thành biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, dũng cảm, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân đấu tranh. Trong những tấm gương sáng ngời ấy có anh hùng Lý Tự Trọng - “đoàn viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản nước ta, cũng là người cộng sản đã oanh liệt đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng.”[1]

65 năm thực hiện tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

65 năm thực hiện tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

13-10-2014 05:02:31 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Nhân 65 năm Bác Hồ viết bài báo "Dân vận" đăng trên Báo Sự thật ra ngày 15/10/1949, TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "65 năm thực hiện tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh" của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

Phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước

10-10-2014 04:37:35 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Sáu mươi năm qua, mỗi dịp Tháng Mười lịch sử, Hà Nội lại ngập tràn cảm xúc hào hùng của những ngày đón chào đoàn quân chiến thắng trùng trùng tiến về giải phóng Thủ đô. Tinh thần đó, cùng với truyền thống ngàn năm văn hiến là nguồn sức mạnh vô tận đã giúp Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, thế hệ tiếp bước thế hệ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước. Những chiến công hiển hách và thành tựu chói lọi trong 60 năm qua đã góp phần tô thắm những trang sử vàng của Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Ý kiến cử tri - Trách nhiệm đại biểu

06-10-2014 04:21:47 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Đó là chủ đề chương trình Lắng nghe và trao đổi diễn ra sáng 5/10, do HĐND TPHCM phối hợp Đài Truyền hình TP tổ chức tại Quận uỷ quận Thủ Đức với sự tham dự của đại diện cử tri 24 quận huyện trên địa bàn TP. Đây cũng là chương trình "mở" nhằm lắng nghe ý kiến cử tri thông qua số điện thoại: 0837223 522. Nhiều vấn đề về phát triển TP, an sinh xã hội, chất lượng của các cuộc tiếp xúc cử tri… được đông đảo cử tri quan tâm góp ý.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới

Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới

30-09-2014 05:28:33 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ thể hiện tư duy của Đảng ta trong các nghị quyết đại hội mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

15-09-2014 01:55:06 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

“Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Tuyên ngôn Độc lập- Kết tinh giá trị văn hoá

Tuyên ngôn Độc lập- Kết tinh giá trị văn hoá

02-09-2014 04:23:01 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ khẳng định khí phách, tư duy, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện tầm cao trí tuệ văn hóa thiên tài của Người. Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - kiệt tác kết tinh giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại thời đại Hồ Chí Minh.

Khởi đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam

Khởi đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam

01-09-2014 05:06:59 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tuyên ngôn độc lập đánh dấu một bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới.Với dân tộc Việt Nam, cùng với “Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, Tuyên ngôn độc lập năm 1945 trở thành một áng văn lập quốc vĩ đại, là một văn kiện lịch sử có giá trị to lớn về chính trị, tư tưởng, ngoại giao, văn hóa, quân sự…, khởi đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng soi

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng soi

23-08-2014 06:15:05 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Sau 45 năm công bố, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị. Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần giúp chúng ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, chấp nhận thách thức để tiến tới con đường phát triển bền vững.

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

22-08-2014 04:01:25 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản hướng dẫn này:

Cách mạng Tháng Tám - Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Cách mạng Tháng Tám - Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

19-08-2014 03:09:01 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định đoàn kết là sức mạnh của dân tộc ta, từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi... Người đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí của Cách mạng Tháng Tám

Tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí của Cách mạng Tháng Tám

18-08-2014 11:00:29 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

“Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta.… Cách mạng Tháng Tám có ảnh hưởng trực tiếp và rất to lớn đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào. Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân hai nước Miên, Lào cùng nổi lên chống đế quốc và đòi độc lập”

Vì nền độc lập tự do của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân

Vì nền độc lập tự do của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân

15-08-2014 04:24:40 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2014); Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng dành riêng cho Tạp chí của Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Để Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) thực sự đi vào cuộc sống

Để Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) thực sự đi vào cuộc sống

08-08-2014 05:33:22 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trong hai ngày qua, một số tỉnh, thành ủy trong cả nước đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 8796
  • Tháng hiện tại: 287490
  • Tổng lượt truy cập: 7716295

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội