Chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam- Mốc son bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam- Mốc son bảo vệ chủ quyền biển đảo

05-08-2014 11:47:55 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến công đánh thắng trận đầu đã trôi qua 50 năm nhưng bài học về sự phối hợp lực lượng phòng không ba thứ quân đánh thắng Không quân, Hải quân của đế quốc Mỹ ở Lạch Trường - Thanh Hóa (5-8-1964) vẫn còn nguyên giá trị.

Thể chế hóa một số điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người

31-07-2014 11:22:44 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng ta về quyền con người, coi con người là chủ thể, là động lực quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Giăng Clốt Giăng-cơ tại Béc-lin, ngày 08-5-2014. Ảnh: Courtesy Reuters

Thất bại của Đ. Ca-mê-rôn có khiến Anh rời EU?

30-07-2014 07:45:09 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Trong Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) cuối tháng 6 tại Brúc-xen (Bỉ), các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí đề cử ông Giăng Clốt Giăng-cơ (Jean-Claude Juncker), cựu Thủ tướng Lúc-xem-bua vào vị trí tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU). Để được chính thức bổ nhiệm, ông Giăng Clốt Giăng-cơ sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu về chương trình hành động của mình tại Nghị viện châu Âu.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tích cực góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tích cực góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

27-07-2014 11:41:40 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, với vai trò, chức năng của mình, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn Thanh niên

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn Thanh niên

24-07-2014 12:17:19 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, quyết định tương lai đất nước, vận mệnh dân tộc. Bác Hồ từng nói “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là ở thanh niên”.

Gần một tỷ người thiếu ăn trên thế giới

01-04-2014 01:53:48 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Tại Hội nghị lần thứ 31 của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức tháng 3-2014 tại Hà Nội, các bộ trưởng nông nghiệp đã cảnh báo, hiện trên thế giới còn 925 triệu người thiếu ăn, đứt bữa, trong đó có 578 triệu người là cư dân các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương (chiếm 62%).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động thanh niên

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động thanh niên

30-03-2014 09:48:48 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Thấm nhuần những quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi công tác vận động thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác vận động quần chúng, coi thanh niên là lực lượng “rường cột của nước nhà” và chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh thành hạt nhân đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên gắn bó với công Đảng.

Trưng cầu dân ý ở Crưm và nguy cơ một cuộc chiến tranh lạnh mới

27-03-2014 11:43:33 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, ngày 16-3-2014 đại đa số nhân dân Crưm (96,77%) đã thể hiện khát vọng sáp nhập bán đảo này vào thành phần Liên bang Nga. Trước đó, ngày 11-3, Quốc hội Cộng hòa tự trị Crưm cũng đã ra tuyên bố về nền độc lập của nước này. Đây chính là một điều kiện pháp lý quan trọng để Crưm tiến hành cuộc trưng cầu dân ý.

Đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua bản Hiến pháp mới (Ảnh: VPQH)

Từ một chữ được lần đầu viết hoa trong Hiến pháp

24-03-2014 10:55:23 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

(TG) - Hiến pháp lần này viết hoa chữ Nhân dân và đã diễn đạt khái quát với tầm sâu về mối quan hệ hữu cơ giữa Nhà nước ta, Đảng ta với Nhân dân ta ở nhiều điểm trong Hiến pháp, nhất là ở Chương I về chế độ chính trị.

Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tại buổi đối thoại trực tuyến.

5 yếu tố quan trọng của “Năm thanh niên tình nguyện 2014”

24-03-2014 10:50:48 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

(TG) - Tại buổi đối thoại trực tuyến “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 24/3 tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, các hoạt động của "Năm thanh niên tình nguyện" phải đảm bảo 5 yếu tố: tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính hiệu quả và tính bền vững.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

24-03-2014 10:44:54 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Một trong những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo được khẳng định trong Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI là: “Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại hóa.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

24-03-2014 10:36:06 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Nhận rõ được thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, Ðảng ta luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Cải tổ và điều chỉnh

24-03-2014 10:34:27 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Kế hạch cải tổ quân đội là dấu ấn nổi bật nhất đến nay của cá nhân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chắc Hây-gơ (Chuck Hagel). Kế hoạch này không chỉ phản ánh những khó khăn tài chính chung của nước Mỹ và những gì liên quan đến ngân sách quốc phòng mà còn bao gồm cả những định hướng lớn trong chiến lược quân sự của Mỹ.

Quy chế hoạt động của Đảng ủy

24-03-2014 06:59:25 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ngày 26 tháng 5 năm 2015 Đảng ủy trường Đại học SƯ phạm Kỹ thuật TP.HCM đã họp và thông qua Quyết định ban hành QUy chế làm việc ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ XV (22015 - 2020)

Bất biến và vạn biến trong cục diện chính trị thế giới

15-03-2014 02:38:04 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Ở thời khắc nào trong lịch sử phát triển thế giới, các nước lớn luôn đóng vai trò quyết định cục diện chính trị quốc tế. Mối quan hệ giữa họ với nhau được coi như là “cái bất biến” quy định cái “vạn biến” của sự phát triển vô cùng phức tạp và không ngừng nghỉ trong nền chính trị thế giới và năm 2013 cũng không phải là ngoại lệ.

Xây dựng Huế trở thành thành phố Festival của Việt Nam

13-03-2014 04:35:39 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Trong nỗ lực phấn đấu trở thành một thành phố Festival của Việt Nam, Festival Huế 2014 “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 20-4-2014 sẽ mang đậm tính nhân văn, vẫn giữ cốt cách truyền thống nhưng có sự thể hiện mới mẻ để nhân dân và du khách vừa là chủ thể sáng tạo vừa là chủ thể hưởng thụ.

Cuộc chính biến ở U-crai-na - nhìn từ một học thuyết chính trị

13-03-2014 04:12:45 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Làn sóng bạo loạn chính trị phức tạp, đầy kịch tính, bùng phát ở U-crai-na từ cuối năm 2013 tới nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, là hiện thân của một học thuyết chính trị ở phương Tây mang tên “phản kháng phi bạo lực” đã từng được áp dụng trong các cuộc “cách mạng sắc màu” trong không gian hậu Xô-viết và “Mùa xuân A-rập” ở Bắc Phi - Trung Đông.

Kết luận số 80-KL-TW ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”

05-03-2014 07:50:35 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Vừa qua, sau khi nghe Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-6-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, ý kiến của các cơ quan có liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau:

Những điều cần biết

05-03-2014 07:40:49 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Nhận xét đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú vẫn còn chung chung, chiếu lệ

Nhận xét đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú vẫn còn chung chung, chiếu lệ

05-03-2014 07:03:43 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Có phải tất cả đảng viên ở nơi cư trú đều “tốt, nghiêm túc, đầy đủ” như nhận xét không? Có nhiều nguyên nhân để hầu hết các bản nhận xét chung chung, chiếu lệ như trên đề cập, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do tâm lý nể nang... Đã 14 năm kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Quy định 76, các cấp lãnh đạo cũng cần tiến hành đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện cho tốt hơn.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 8796
  • Tháng hiện tại: 287500
  • Tổng lượt truy cập: 7716305

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội