Tư tưởng nhân văn trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Tư tưởng nhân văn trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

05-03-2014 07:00:21 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Kỷ niệm 166 năm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24-2-1848 - 24-2-2014) : 166 năm qua, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã trải qua nhiều thử thách với những thay đổi và cả biến cố lớn lao, có nhiều vấn đề rất mới về lý luận và thực tiễn đặt ra cần giải quyết, song những nguyên lý cơ bản mà C.Mác và Ph.Ăng-ghen trình bày trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn tỏ rõ sức sống mãnh liệt, còn nguyên giá trị.

35 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc

35 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc

14-02-2014 01:59:54 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Tháng 1/1979, Việt Nam mở chiến dịch Tây Nam lật đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ thân Trung Quốc tại Campuchia, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố "dạy cho Việt Nam một bài học".

Nguyễn Quốc Đức (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội trên con tàu đến với Trường Sa. Ảnh: Quang Trường.

Công tử Hà thành làm lính đảo Trường Sa

12-02-2014 08:33:46 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Trở về nước sau 7 năm du học, Đức quyết định viết đơn lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ canh giữ đảo Trường Sa.

Hiệp định Paris - Thắng lợi có ý nghĩa quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

09-02-2014 11:38:59 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Ngày 27-1-1973, bốn bên cùng ký vào bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tức Hiệp định Paris, là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Nội dung chủ yếu của Hiệp định như sau:

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong hai cuộc kháng chiến (1945-1975)

09-02-2014 11:33:11 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng bao giờ cũng là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng, quyết định tới sự sống còn của Đảng, là cơ sở để giữ vững mục tiêu, con đường, đích đến của sự nghiệp cách mạng nước ta, là niềm tin sắt son, để dân nghe, dân tin, dân làm và dân sát cánh với Đảng trong sự nghiệp giương cao ngọn cờ cách mạng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Giám sát xã hội

09-02-2014 11:28:23 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Giám sát là theo dõi, kiểm tra, phát hiện, đánh giá của cá nhân, tổ chức, cộng đồng người đối với cá nhân, tổ chức, cộng đồng người khác trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội, trong việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước, các quyền, nghĩa vụ của công dân, của các tổ chức chính trị - xã hội và kiến nghị phát huy ưu điểm, thành tựu, xử lý đối với cá nhân, tổ chức có những hành vi sai trái.

Chính sách lương đối với giáo viên - từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn

09-02-2014 11:17:19 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 xác định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”(1). Quan điểm “phát triển đội ngũ giáo viên” một lần nữa được khẳng định và được xác định là khâu then chốt để thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Kiên trì, đổi mới và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin

09-02-2014 10:59:46 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Hiện nay ở nước ta rộ lên một số ý kiến bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhìn chung các ý kiến này đều so sánh với thực tiễn thất bại của phong trào và mô hình của “chủ nghĩa xã hội”, từ đó khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin sai lầm từ gốc, hoặc đã hoàn toàn lỗi thời nên kìm hãm sự phát triển của xã hội, cần phải loại bỏ… Họ bám vào quan niệm chủ nghĩa xã hội theo mô hình cũ, tập trung, quan liêu, bao cấp và đấu tranh giai cấp, để bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Và họ cho rằng, khi thực hiện công cuộc đổi mới như ở nước ta hiện nay là đã xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, vậy thì, Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ này làm gì?

Năm Thanh niên tình nguyện - Dấu ấn sức trẻ Việt Nam

Năm Thanh niên tình nguyện - Dấu ấn sức trẻ Việt Nam

09-02-2014 10:36:50 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Có thể nói, xung kích, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền từ thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác; là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ hôm nay vững bước cùng dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức trong các trường đại học hiện nay

09-02-2014 10:31:34 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Trí thức là lực lượng nòng cốt để truyền bá tri thức, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội. Hiện nay, trước yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, việc phát huy lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức trong các trường đại học đang trở nên bức thiết, đòi hỏi nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ.

Nước Mỹ và mối quan tâm châu Á trong năm 2014

07-02-2014 04:02:56 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Năm 2013, chính quyền Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma vấp phải nhiều khó khăn trong việc triển khai chính sách chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc “đấu đá” nội bộ nước Mỹ khiến ông chủ Nhà Trắng không thể toàn tâm toàn ý theo đuổi chiến lược đối ngoại mới đầy tham vọng đã đưa ra hồi năm 2009. Trong khi đó, chính tại khu vực này cũng chứng kiến những biến động dữ dội, các diễn biến căng thẳng, đối đầu. Tất cả khiến cho mối quan tâm về châu Á của nước Mỹ trong năm 2014 trở nên bộn bề hơn.

Cộng đồng ASEAN và tầm nhìn sau 2015

07-02-2014 03:59:29 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 (được tổ chức ở Bru-nây, tháng 10-2013), các nhà lãnh đạo ASEAN đã ra tuyên bố về xây dựng Tầm nhìn sau 2015 cho Cộng đồng ASEAN. Hội đồng Điều phối ASEAN gồm Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên được giao triển khai xây dựng các thành tố chính của Tầm nhìn sau 2015, trình lên lãnh đạo cấp cao ASEAN xem xét trong năm 2014.

Sử dụng nhân tài trong hoạt động công vụ

06-01-2014 11:05:29 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, việc phát hiện, thu hút, trọng dụng người có tài năng tham gia vào đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng, luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Quân tình nguyện Việt Nam ở mặt trận Campuchia

"Bảo vệ biên cương và tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia"

06-01-2014 11:01:45 PM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia, Tạp chí Cộng sản Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết: “Chúng tôi chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc, bảo vệ tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia" của Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Phó Chính ủy Trung đoàn 368 Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Nhìn lại năm 2013: “Lòng tin chiến lược” - Điểm nhấn ngoại giao Việt Nam

02-01-2014 03:53:16 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - “Lòng tin chiến lược” là thuật ngữ ngoại giao được Việt Nam đưa ra lần đầu tiên trong bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Shangri-La 12 tại Xin-ga-po, do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trình bày. Với nội hàm xúc tích, thuật ngữ mới mẻ đã phản ánh nhu cầu khách quan, cấp bách của khu vực và thế giới nhằm hóa giải các mâu thuẫn lợi ích trong thời đại hội nhập quốc tế.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2013

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2013

04-12-2013 01:06:45 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2013 có chủ đề trọng tâm: Luân chuyển cán bộ và các ngày kỷ niệm: 69 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), 38 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-11-2013)… đã được phản ánh chuyên sâu, sinh động qua các tin, bài.

Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 25-11 đến ngày 01-12-2013)

04-12-2013 12:51:17 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Ngày 26-11-2013, Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về “quyền riêng tư” do Đức và Bra-xin đệ trình.

Nhìn lại thế giới năm 2013: Những điểm nhấn về an ninh toàn cầu năm 2013

27-11-2013 02:02:49 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

TCCSĐT - Năm 2013 thế giới vẫn phải đối mặt với một nền an ninh đầy bất ổn, các cuộc xung đột cũ kéo dài, các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện. Ngay khi mới bước vào đầu năm, các nhà nghiên cứu quốc tế đã đưa ra 10 dự báo về các điểm nóng trong quan hệ an ninh quốc tế. Tuy nhiên, sau một năm nhìn lại, người ta đã có thể nhận ra những điểm nhấn quan trọng về an ninh toàn cầu mà dư luận quốc tế không thể bỏ qua.

Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

27-11-2013 01:40:30 AM | Chuyên mục: Thông tin - Lý luận

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân hằng năm gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; ngày 4-11-2013, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, hướng dẫn thực hiện kiểm điểm năm 2013.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 8796
  • Tháng hiện tại: 287502
  • Tổng lượt truy cập: 7716307

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội