Hội thảo khoa học: Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay - Thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra

2014-08-11 07:38:40
| Nguyễn Thanh Phong
Hội thảo khoa học: Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay - Thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra

Hội thảo khoa học: Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay - Thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra

Hội thảo tập trung thảo luận về giải pháp đột phá có thể là tái cấu trục hệ thống giáo dục được thể hiện một cách toàn diện ở giáo dục phổ thông, đại học, dạy nghề trên các mặt có liên quan từ chương trình, nội dung dạy học, đào tạo đội ngũ nhà giáo cho đến cơ chế quản lý. Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu
Sáng 9/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Đề tài khoa học cấp Nhà nước về “Định hướng chiến lược và những giải pháp đột phá, nhằm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam giai đoạn 2016-2030, Đề tài KX.04.28/11-15”. Chủ đề hội thảo:"Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay - Thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra''.

Tới dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Nguyễn Vinh Hiển, Trứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng . Tới tham dự Hội thảo còn có các nhà khoa học.


Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu

Báo cáo Đề dẫn tại Hội thảo đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài cho biết: Mục đích của Hội thảo cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm để định hướng chiến lược, các giải pháp/giải pháp đột phá, đồng thời để nhận diện được những cơ hội và thách thức trong đổi mới căn bản, toàn điện nền giáo dục, những vấn đề đặt ra khi triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo.

Hội thảo tập trung vào 3 nội dung nêu trong các tham luận đó là: Về giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và dạy nghề. Ngoài 3 nội dung chính trên Hội thảo còn có những tham luận về đẩy mạnh Hợp tác quốc tế trong giáo dục và công tác nghiên cứu KHGD. Các báo cáo bàn đến những hạn chế, bất cập; những cơ hội, thách thức đang đặt ra và nêu những định hướng đổi mới về hợp tác quốc tế và công tác nghiên cứu KHGD.

Hội thảo cũng đã nhận được 20 bài tham luận, tập trung và các vấn đề lớn thuộc các lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục dạy nghề, hợp tác quốc tế, về khoa học giáo dục. Có những tham luận xuyên suốt các lĩnh vực của giáo dục như người học, hoạt động dạy học, phát triển năng lực người học, kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng, đào tạo đội ngũ nhà giáo, việc tái cơ cấu hệ thống giáo dục. Trong các báo cáo đều nêu ra những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Một điểm rất quan trọng mà nhiều bài tham luận trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến hệ thống giáo dục được hiểu theo nghĩa rộng: Thời gian giáo dục, chương trình, nội dung, hình thức tổ chức, giáo viên, cơ sở vất chất và đưa ý tưởng nên tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các đại biểu đều cho rằng nội dung hội thảo đề cập nhiều vấn đề quan trọng, trong đó các nhà khoa học tập trung thảo luận về giải pháp đột phá có thể là tái cấu trủc hệ thống giáo dục được thể hiện một cách toàn diện ở giáo dục phổ thông, đại học, dạy nghề trên các mặt có liên quan từ chương trình, nội dung dạy học, đào tạo đội ngũ nhà giáo cho đến cơ chế quản lý.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu, các nhà khoa học, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài kết luận: Hội thảo hôm nay bao gồm nhiều vấn đề quan trọng, là căn cứ để các nhà khoa học, các chuyên gia về lĩnh vực giáo dục nghiên cứu để đưa ra được luận chứng, định hướng đúng đắn góp phần làm rõ mục tiêu của Đề tài “Định hướng chiến lược và những giải pháp đột phá, nhằm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”./.

Vân Khánh(tuyengiao.vn/)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết