Biểu mẫu

Biểu mẫu

06-08-2018 11:11:28 AM | Chuyên mục: Văn bản Trung ương

Biểu mẫu sử dụng trong nghiệp vụ công tác đảng viên và các biểu mẫu cơ bản khác

19 điều đảng viên không được làm

21-03-2018 05:31:00 AM | Chuyên mục: Văn bản Trung ương

Ngày 15-3-2012 Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị TU 4 khóa XII của Đảng (Ảnh: N.Bắc)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

03-11-2016 09:37:07 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Văn bản Trung ương

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X - Ảnh: Minh Châu

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI

31-08-2016 04:37:08 AM | Chuyên mục: Học tập Nghị quyết , Văn bản Trung ương

(ĐCSVN) – Ngày 25/8, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các tin khác

1 2 3 4 5 6  Trang sau