Chương I: Đảng viên

13-03-2014 10:41:00 AM | Chuyên mục: Điều lệ Đảng

Ðảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng

13-03-2014 10:40:00 AM | Chuyên mục: Điều lệ Đảng

Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

  Trang trước  1 2 3
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 12356
  • Tháng hiện tại: 354747
  • Tổng lượt truy cập: 7783552

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội