ĐẢNG KỲ

Đảng kỳ Đảng Cộng Sản Việt Nam
  
 
     
 

CA NGỢI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
     
  Vừa phải - Trang nghiêm Nhạc và lời: Đỗ Minh  
   
     
     
 

QUỐC TẾ CA