Lịch sử phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam

13-03-2014 04:24:57 PM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam , Đại hội Đảng XII

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

ĐẢNG KỲ

13-03-2014 03:58:38 PM | Chuyên mục: Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng kỳ Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2694
  • Tháng hiện tại: 174830
  • Tổng lượt truy cập: 8048901

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội