Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
27-CT/TU 10/10/2020

Chỉ thị thực hiện Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Tải về
02-HD/BTGDUK 05/10/2020

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quí IV năm 2020

Tải về
DC 05/10/2020

Đề cương tuyên truyền một số nội dung cơ bản về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tải về
DC 04/10/2020

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

Tải về
01-KH/ĐUK 11/09/2020

Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tải về
396-CV/BTC.ĐUK 04/03/2019

Công văn về việc khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng viên năm 2018

Tải về
284-BS/VPĐUK 04/03/2019

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

Tải về
182-CV/BTG.ĐUK 04/03/2019

Công văn về báo cáo tình hình chính trị tư tưởng tại các trường ĐH, CĐ; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI

Tải về
181-CV/BTG.ĐUK 22/02/2019

Công văn về việc gửi thông tin về tổ chức tự xưng "Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam"

Tải về
280-BS/VPĐUK 20/02/2019

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu trnah chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tải về
279-BS/VPĐUK 20/02/2019

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Tải về
278-BS/VPĐUK 20/02/2019

Chỉ thị của Ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Tải về
180-CV/BTG.ĐUK 19/02/2019

Công văn về việc bình chọn và biểu dương, khen thưởng gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 (5/2018 - 5/2019)

Tải về
167-BC/ĐUK 15/02/2019

Báo cáo về kết quả điều tra, khảo sát dư luận xã hội năm 2018

Tải về
651-CV/ĐUK 04/02/2019

Công văn về đăng ký xét tuyển lớp cao cấp chính trị năm 2019

Tải về
176-HD/BTG.ĐUK 08/01/2019

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019

Tải về
389-CV/BTC 07/01/2019

Công văn về việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng năm 2019

Tải về
276-BS/VPĐUK 07/01/2019

Chỉ thị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng đối với các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố

Tải về
275-BS/VPĐUK 07/01/2019

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Tải về
69-KH/ĐUK 04/01/2019

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sơ đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau