Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
284-BS/VPĐUK 04/03/2019

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

Tải về
280-BS/VPĐUK 20/02/2019

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu trnah chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tải về
279-BS/VPĐUK 20/02/2019

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Tải về
278-BS/VPĐUK 20/02/2019

Chỉ thị của Ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Tải về
167-BC/ĐUK 15/02/2019

Báo cáo về kết quả điều tra, khảo sát dư luận xã hội năm 2018

Tải về
176-HD/BTG.ĐUK 08/01/2019

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019

Tải về
276-BS/VPĐUK 07/01/2019

Chỉ thị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng đối với các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố

Tải về
275-BS/VPĐUK 07/01/2019

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Tải về
69-KH/ĐUK 04/01/2019

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sơ đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Tải về
52-KH/ĐUK 18/01/2018

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2018

Tải về
158-CTr/UBKT.ĐUK 01/03/2018

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2018

Tải về
22-CT/TW 23/01/2018

CT về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tải về
21-CT/TW 20/01/2018

CT về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Tải về
20-CT/TW 18/01/2018

CT về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Tải về
129 -HD/BTGĐUK 18/01/2018

HD Công tác tuyên truyền quý I năm 2018

Tải về
131-HD.BTGĐUK 27/02/2018

HD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

Tải về
442-CV/ĐUK 05/01/2018

Công văn về việc báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW

Tải về
201-CV/BTCĐUK 08/08/2017

Công văn về việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên nghỉ hưu, nghỉ việc và sinh viên tốt nghiệp ra trường

Tải về
1135-QĐ/TU 03/08/2017

Quyết định ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của chi bộ sinh viên, học sinh trực thuộc đảng ủy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tải về
191-BC/TU 02/08/2017

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 24/11/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy

Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau