Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
396-CV/BTC.ĐUK 03/03/2019

Công văn về việc khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng viên năm 2018

Tải về
182-CV/BTG.ĐUK 03/03/2019

Công văn về báo cáo tình hình chính trị tư tưởng tại các trường ĐH, CĐ; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI

Tải về
181-CV/BTG.ĐUK 21/02/2019

Công văn về việc gửi thông tin về tổ chức tự xưng "Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam"

Tải về
180-CV/BTG.ĐUK 18/02/2019

Công văn về việc bình chọn và biểu dương, khen thưởng gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 (5/2018 - 5/2019)

Tải về
651-CV/ĐUK 03/02/2019

Công văn về đăng ký xét tuyển lớp cao cấp chính trị năm 2019

Tải về
389-CV/BTC 06/01/2019

Công văn về việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng năm 2019

Tải về
446-CV/ĐUK 27/02/2018

V/v triển khai Nghị quyết số 54 Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh

Tải về
422-CV/ĐUK 04/01/2018

V/v báo cáo 10 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức

Tải về
282-CV/BTC.ĐUK 01/03/2018

V/v đề nghị gửi hồ sơ xét tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2018

Tải về
133-CV.BTGĐUK 01/03/2018

V/v cán bộ tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ do Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức

Tải về
128-CV.BTGĐU 09/01/2018

V/v thông tin tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phát luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Tải về
126-CV.BTGĐUK 01/01/2018

V/v phát hành tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV

Tải về
126-CV/BTGĐUK 01/01/2018

Công văn về phát hành tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

Tải về
151-TB/ĐUK 09/07/2017

Thông báo về việc đổi tên đảng bộ

Tải về
188-CV/BTC.ĐUK 29/05/2017

Về việc đề nghị gửi hồ sơ xét Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2017

Tải về
141-BS/VPĐUK 29/05/2017

Quyết định ban hành Quy chế lấy ý kiến nhân dân qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành

Tải về
140-BS/VPĐUK 25/05/2017

sao lục Quyết định số 935-QĐ/TU của Thành ủy v/v ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TP.HCM

Tải về
131-CV/VPĐUK 02/05/2017

Công văn số 131-CV/VPĐUK v/v đăng ký mua sách “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên”.

Tải về
176-CV/BTC 05/05/2017

Công văn về báo cáo chất lượng cấp ủy và bí thư chi bộ

Tải về
250-CV/ĐUK 24/04/2017

Công văn về việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Tải về