Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
149-BS/VPĐUK 27/06/2017

Quyết định ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tải về
93- HD/BTGĐUK 30/05/2017

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018

Tải về
36-KH/ĐUK 31/05/2017

Kế hoạch tổ chức tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

Tải về
94-HD/BTGĐUK 30/05/2017

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Tải về
188-CV/BTC.ĐUK 30/05/2017

Về việc đề nghị gửi hồ sơ xét Huy hiệu Đảng đợt ngày 02/9/2017

Tải về
187-TB/BTC.ĐUK 29/05/2017

Thông báo về việc kiểm tra các đơn vị được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên năm 2017

Tải về
141-BS/VPĐUK 30/05/2017

Quyết định ban hành Quy chế lấy ý kiến nhân dân qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành

Tải về
140-BS/VPĐUK 26/05/2017

sao lục Quyết định số 935-QĐ/TU của Thành ủy v/v ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TP.HCM

Tải về
136-BS/VPĐUK 08/05/2017

Công văn số 136-BS/VPĐUK v/v Quyết định ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Tải về
135-BS/VPĐUK 08/05/2017

Công văn số 135-BS/VPĐUK v/v Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn TP.HCM

Tải về
134-BS/VPĐUK 08/05/2017

Công văn số 134-BS/VPĐUK v/v Quyết định ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TP.HCM

Tải về
133-BS/VPĐUK 08/05/2017

Công văn số 133-BS/VPĐUK v/v tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung.

Tải về
131-CV/VPĐUK 03/05/2017

Công văn số 131-CV/VPĐUK v/v đăng ký mua sách “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên”.

Tải về
43-TB/BCĐ 05/05/2017

Thông báo số 43-TB/BCĐ v/v tổ chức liên hoan nhóm các ca khúc truyền thống

Tải về
176-CV/BTC 06/05/2017

Công văn về báo cáo chất lượng cấp ủy và bí thư chi bộ

Tải về
250-CV/ĐUK 25/04/2017

Công văn về việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Tải về
132-BS/VPĐUK 25/04/2017

Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018

Tải về
92-CV/BTG.ĐUK 21/04/2017

Công văn về phát hành tài liệu tuyên truyền

Tải về
128-BS/VPĐUK 12/04/2017

Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tải về
127-BS/VPĐUK 24/03/2017

Hướng dẫn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau