Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
81-HD/BTG.ĐUK 16/03/2017

Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Tải về
77-CV/BTGĐUK 28/02/2017

Về việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Tải về
77-CV/BTGĐUK 28/02/2017

Về việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Tải về
223-CV/ĐUK 26/02/2017

Về báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW

Tải về
114-BS/VPĐUK 26/02/2017

Về thời gian trình hồ sơ xét khen thưởng đối với các tập thể và các cá nhân của Ban thi đua - khen thưởng Sở nội vụ

Tải về
70-HD/BTGĐUK 15/03/2017

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tải về
41-TB/ĐUK 26/02/2017

Thông báo về lịch kiểm tra thẩm định kết quả đánh giá tổ chức đảng và đảng viên năm 2016 theo Quyết định số 1180-QĐ/ĐUK

Tải về
88/BTĐKT-PNV 22/02/2017

Công văn về thời gian trình hồ sơ xét khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân

Tải về
15-TT/TU 20/02/2017

Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tải về
34-KH/ĐUK 16/02/2017

Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Nhóm ca khúc truyền thống năm 2017

Tải về
09-CTr/ĐUK 16/02/2017

Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017

Tải về
118-QĐ/ĐUK 12/02/2017

Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016

Tải về
81-CTr/UBKT.ĐUK 09/02/2017

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Tải về
218-CV/ĐUK 09/02/2017

Báo cáo số liệu 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tải về
75-HD/BTGĐUK 23/02/2017

Hướng dẫn về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế

Tải về
74-HD/BTGĐUK 21/02/2017

Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

Tải về
45-TM/ĐUK 16/01/2017

Thư mời Hội nghị cán bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII

Tải về
117-QĐ/ĐUK 16/01/2017

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng ủy Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN Nhiệm kỳ 2015-2020

Tải về
10-CT/TW 11/01/2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tải về
109-CV/VP.ĐUK 15/01/2017

Công văn về việc thu-chi đảng phí

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 67
  • Hôm nay: 7732
  • Tháng hiện tại: 349494
  • Tổng lượt truy cập: 7778299

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội