Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
71-CV/BTG 16/01/2017

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải về
108-TB/VPĐUK 14/01/2017

Thông báo về việc sử dụng Website của Đảng bộ Khối

Tải về
33-KH/ĐUK 08/01/2017

Kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Khối đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Tải về
72-HD/BTGĐUK 18/01/2017

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền năm 2017

Tải về
24-KH/ĐUK 29/09/2016

Kế hoạch tổ chức toạ đàm "Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học"

Tải về
31-KH/ĐUK 28/12/2016

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)

Tải về
03-NQ/ĐUK 04/01/2017

Nghị quyết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Tải về
32-KH/ĐUK 04/01/2017

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Tải về
39-TB/ĐUK 04/01/2017

Thông báo về kết quả Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 - Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tải về
60-BC/ĐUK 03/01/2017

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý IV năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2017

Tải về
107-BS/VPĐUK 02/01/2017

Công văn về lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

Tải về
106-BS/VPĐUK 02/01/2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Tải về
69-CV/BTGĐUK 22/12/2016

Công văn về gửi tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV

Tải về
103-BS/VPĐUK 26/12/2016

Quy định của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cương vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tải về
105-BS/VPĐUK 26/12/2016

Chỉ thị về lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu "tự diễn biến","tư chuyển hoá" trong nội bộ và Quy định số 55/QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cương vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên

Tải về
87-BS/VPĐUK 10/11/2016

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII

Tải về
184-CV/ĐUK 27/11/2016

Về kết quả của buổi toạ đàm "Hội nhập quốc tế trong giáo dục Đại học"

Tải về
01-HD/TW 19/09/2016

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Tải về
29-QĐ/TW 24/07/2016

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Tải về
30-QĐ/TW 25/07/2016

Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 71
  • Hôm nay: 7736
  • Tháng hiện tại: 349498
  • Tổng lượt truy cập: 7778303

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội