Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
09-CTr/ĐUK 17/02/2017

Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017

Tải về
118-QĐ/ĐUK 13/02/2017

Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016

Tải về
81-CTr/UBKT.ĐUK 10/02/2017

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Tải về
218-CV/ĐUK 10/02/2017

Báo cáo số liệu 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tải về
75-HD/BTGĐUK 24/02/2017

Hướng dẫn về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế

Tải về
74-HD/BTGĐUK 22/02/2017

Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

Tải về
45-TM/ĐUK 17/01/2017

Thư mời Hội nghị cán bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII

Tải về
117-QĐ/ĐUK 17/01/2017

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng ủy Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN Nhiệm kỳ 2015-2020

Tải về
10-CT/TW 12/01/2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tải về
109-CV/VP.ĐUK 16/01/2017

Công văn về việc thu-chi đảng phí

Tải về
71-CV/BTG 17/01/2017

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải về
108-TB/VPĐUK 15/01/2017

Thông báo về việc sử dụng Website của Đảng bộ Khối

Tải về
33-KH/ĐUK 09/01/2017

Kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Khối đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Tải về
72-HD/BTGĐUK 19/01/2017

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền năm 2017

Tải về
24-KH/ĐUK 30/09/2016

Kế hoạch tổ chức toạ đàm "Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học"

Tải về
31-KH/ĐUK 29/12/2016

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)

Tải về
03-NQ/ĐUK 05/01/2017

Nghị quyết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Tải về
32-KH/ĐUK 05/01/2017

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Tải về
39-TB/ĐUK 05/01/2017

Thông báo về kết quả Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 - Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tải về
60-BC/ĐUK 04/01/2017

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý IV năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2017

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau