Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
53-CV/BTG.ĐUK 04/09/2016

Báo cáo công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong HSSV các trường THPT và các trường ĐH, CĐ, TCCN

Tải về
01- HD/ĐUK 30/08/2016

Hướng dẫn tiêu chí bình chọn điển hình "Dân vận khéo"

Tải về
07-CTrHĐ/ĐUK 21/08/2016

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng

Tải về
30-QĐ/TW 25/07/2016

Về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tải về
29-QĐ/TW 24/07/2016

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Tải về
68-CV/VP.ĐUK 14/08/2016

Về việc gửi tài liệu thi hành Điều lệ Đảng Khóa XII

Tải về
18-TB/BCĐ 08/08/2016

Thông báo số 1, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần ba - Năm 2016

Tải về
52-CV/BTG.ĐUK 17/08/2016

Về tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng chống bạo lực gia đình

Tải về
122-CV/ĐUK 22/08/2016

Về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU

Tải về
70-BS/VP.ĐUK 23/08/2016

Thông tri lãnh đạo thực hiện kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của BCT về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

Tải về
69-BS/VP.ĐUK 15/08/2016

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của BCT về Hội nhập Quốc tế

Tải về
67-BS/VPĐUK 09/08/2016

Điều chỉnh một số nội dung trong công văn số 2083-CV/VPTU về việc triển khai chế độ đảng phí theo hướng dẫn 03-HD/VPTW

Tải về
50-CV/BTG ĐUK 04/08/2016

Tài liệu tuyên truyền "Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á - Âu

Tải về
50-CV/BTG.ĐUK 04/08/2016

Tài liệu tuyên truyền: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Tải về
65-CV/VP.ĐUK 03/08/2016

Đăng ký mua tài liệu

Tải về
112-CV/ĐUK 03/08/2016

Quy định chế độ báo cáo, thông tin cấp ủy cơ sở trực thuộc

Tải về
111-CV/ĐUK 03/08/2016

Cơ cấu tổ chức chi bộ

Tải về
92-QĐ/ĐU 01/08/2016

Thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba năm 2016

Tải về
28- TM/ĐUK 01/08/2016

Họp Ban chỉ đạo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba – năm 2016

Tải về
63-BS/VPĐUK 02/08/2016

Triển khai thực hiện chế độ đảng phí theo Hướng dẫn 03-HD/VPTW ngày 06/07/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Truy cập

  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 7704
  • Tháng hiện tại: 349466
  • Tổng lượt truy cập: 7778271

DANH MỤC

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội