Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
69-BS/VP.ĐUK 16/08/2016

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của BCT về Hội nhập Quốc tế

Tải về
67-BS/VPĐUK 10/08/2016

Điều chỉnh một số nội dung trong công văn số 2083-CV/VPTU về việc triển khai chế độ đảng phí theo hướng dẫn 03-HD/VPTW

Tải về
50-CV/BTG ĐUK 05/08/2016

Tài liệu tuyên truyền "Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á - Âu

Tải về
50-CV/BTG.ĐUK 05/08/2016

Tài liệu tuyên truyền: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Tải về
65-CV/VP.ĐUK 04/08/2016

Đăng ký mua tài liệu

Tải về
112-CV/ĐUK 04/08/2016

Quy định chế độ báo cáo, thông tin cấp ủy cơ sở trực thuộc

Tải về
111-CV/ĐUK 04/08/2016

Cơ cấu tổ chức chi bộ

Tải về
92-QĐ/ĐU 02/08/2016

Thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba năm 2016

Tải về
28- TM/ĐUK 02/08/2016

Họp Ban chỉ đạo Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba – năm 2016

Tải về
63-BS/VPĐUK 03/08/2016

Triển khai thực hiện chế độ đảng phí theo Hướng dẫn 03-HD/VPTW ngày 06/07/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng

Tải về
62-BS/VPĐUK 03/08/2016

Hỗ trợ học viên cán bộ tuyển sinh lớp đại học ngành Quản lý nhà nước năm 2016

Tải về
90-QĐ/ĐUK 25/07/2016

Ban hành quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN, lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung)

Tải về
20-KH/ĐUK 26/07/2016

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2016 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý

Tải về
61-CV/VP.ĐUK 27/07/2016

Đăng ký mua sách quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Tải về
37-BC/ĐUK 22/07/2016

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Tải về
26-TM/ĐUK 26/07/2016

Hội nghị chuyên đề công tác Xây dựng Đảng

Tải về
13-TB/ĐUK 25/07/2016

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4, BCH Đảng bộ Khối Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tải về
OLP Mác lênin ĐUK 27/07/2016

Phiếu đăng ký Hội thi Olympic Các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần 3, năm 2016

Tải về
49-CV/BTG.ĐUK 25/07/2016

Phát hiành tài liệu tuyên truyền Nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 3 BCH TW khóa XII

Tải về
60-BS/VPĐUK 19/07/2016

Thông tri lãnh đạo Đại hội hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam Thành phố lần VI nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau