Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
82-QĐ/ĐUK 27/06/2016

Giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tải về
81-QĐ/ĐUK 27/06/2016

Giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên đối với Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tải về
57-BS/VPĐUK 06/07/2016

Thông tri lãnh đạo thực hiện chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất

Tải về
69-CV/ĐUK.BTC 01/06/2016

báo cáo tình hình sinh hoạt chi bộ cơ sở,chi bộ trực thuộc

Tải về
87-QĐ/ĐUK 30/06/2016

Ban hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, khiếu nại kết quả giải quyết tố cáo của BTV Đảng ủy Khối, BCH Đảng ủy Khối

Tải về
86-QĐ/ĐUK 30/06/2016

Ban hành quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diên BTV ĐUK, BCH ĐUK quản lý

Tải về
85-QĐ/ĐUK 30/06/2016

Ban hành quy định quản lý và đánh giá CBCC

Tải về
84-QĐ/ĐUK 30/06/2016

Ban hành quy chế tiếp công dân tại cơ quan Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ, TCCN

Tải về
80-CV/BTC.ĐUK 11/07/2016

Yêu cầu thực hiện báo cáo tham luận phục vụ hội nghị chuyên đề vào tháng 07/2016

Tải về
79-CV/BTC.ĐUK 05/07/2016

Báo cáo quy hoạch nhân sự quản lý tại đơn vị

Tải về
76-CV/BTC.ĐUK 24/06/2016

Báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm năm 2016

Tải về
70-CV/BTC.ĐUK 07/06/2016

Đề nghị gửi hồ sơ xét tặng huy hiệu Đảng đợt 02/09/2016

Tải về
55-QĐ/UBKT ĐUK 07/07/2016

ban hành quy định về tổ chức, hoạt động tổ kiểm tra, giám sát của UBKT ĐUK

Tải về
56-QĐ/UBKTĐUK 07/07/2016

ban hành 13 quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của UBKT ĐUK

Tải về
47-CV/BTGĐUK 11/07/2016

Tăng cương công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và BHYT toàn dân

Tải về
44-CV/BTGĐUK 27/06/2016

Đề cương tuyên truyền kết quả bầu cử

Tải về
39-KH/BTGĐUK 17/05/2016

Tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN TP.HCM thuộc ĐBK lần 3, năm 2016

Tải về
36- HD/BTGĐUK 06/05/2016

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016

Tải về
35- HD/BTGĐUK 06/05/2016

Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016

Tải về
95-CV/ĐUK 06/06/2016

Tổng kết công tác phát triển đảng viên trong các trường ĐH, CĐ, TCCN

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau