Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số văn bản Ngày BH Trích yếu
42-TB/UBKT.ĐUK 05/04/2016

Phân công thành viên UBKT ĐUK khóa V, nhiệm kỳ 2015 -2020

Tải về
41-CT/UBKT.ĐUK 05/04/2016

Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của UBKT Đảng ủy Khối

Tải về
18-KH/ĐUK 23/05/2016

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghịquyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Tải về
31-CV/BTG.ĐUK 06/04/2016

Tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

Tải về
30-HD/BTG.ĐUK 04/04/2016

Công tác tuyên truyền quý II năm 2016

Tải về
32-TB/VPĐUK 01/03/2016

Thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 3, BCH Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tải về
06-CTr/ĐUK 29/02/2016

Chương trình làm việc toàn khóa của BCH ĐB khối các trường ĐH, CĐ,TCCN nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tải về
03-CTrHĐ/ĐUK 22/02/2016

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ, TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tải về
243-CV/ĐUK 05/05/2015

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 04-NĐ/2015/NĐ-CP

Tải về
219-QĐ/ĐUK 21/04/2015

Quyết định chuẩn y BCH Đảng bộ trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tải về
30-CV/ĐUK 24/11/2015

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá CBCC, viên chức năm 2015

Tải về
02-KH/ĐUK 02/11/2015

tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015

Tải về
1997-QĐ/TU 22/03/2013

Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động của Chi bộ sinh viên, học sinh trực thuộc Đảng ủy các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn TP.HCM

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9