Tên / Số / ký hiệu : 128-BS/VPĐUK
Về việc / trích yếu

Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày ban hành 11/04/2017
Loại văn bản
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đỗ Thị Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 2332 | Đã tải: 2335