Tên / Số / ký hiệu : 43-TB/BCĐ
Về việc / trích yếu

Thông báo số 43-TB/BCĐ v/v tổ chức liên hoan nhóm các ca khúc truyền thống

Ngày ban hành 04/05/2017
Loại văn bản
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thiên Kha
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 1590 | Đã tải: 1590