Tên / Số / ký hiệu : 187-TB/BTC.ĐUK
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc kiểm tra các đơn vị được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên năm 2017

Ngày ban hành 28/05/2017
Loại văn bản
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Văn Tâm
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 4969 | Đã tải: 4971