Tên / Số / ký hiệu : 422-CV/ĐUK
Về việc / trích yếu

V/v báo cáo 10 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức

Ngày ban hành 05/01/2018
Loại văn bản Công Văn
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thiên Kha
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 169 | Đã tải: 170