Tên / Số / ký hiệu : 69-KH/ĐUK
Về việc / trích yếu

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sơ đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Ngày ban hành 04/01/2019
Loại văn bản
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Thiên Kha
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 139 | Đã tải: 140