Tên / Số / ký hiệu : 176-HD/BTG.ĐUK
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019

Ngày ban hành 07/01/2019
Loại văn bản
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Ngọc Hạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 125 | Đã tải: 125