Tên / Số / ký hiệu : 280-BS/VPĐUK
Về việc / trích yếu

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu trnah chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày ban hành 19/02/2019
Loại văn bản
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đỗ Thị Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 164 | Đã tải: 164