Tên / Số / ký hiệu : 182-CV/BTG.ĐUK
Về việc / trích yếu

Công văn về báo cáo tình hình chính trị tư tưởng tại các trường ĐH, CĐ; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI

Ngày ban hành 03/03/2019
Loại văn bản Công Văn
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Ngọc Hạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 107 | Đã tải: 108