Tên / Số / ký hiệu : 79-CV/BTC.ĐUK
Về việc / trích yếu

Báo cáo quy hoạch nhân sự quản lý tại đơn vị

Ngày ban hành 05/07/2016
Loại văn bản
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Văn Tâm
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 190 | Đã tải: 192