Tên / Số / ký hiệu : 92-QĐ/ĐU
Về việc / trích yếu

Thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba năm 2016

Ngày ban hành 02/08/2016
Loại văn bản
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Đông Phong
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 4360 | Đã tải: 4383