Tên / Số / ký hiệu : 18-TB/BCĐ
Về việc / trích yếu

Thông báo số 1, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần ba - Năm 2016

Ngày ban hành 09/08/2016
Loại văn bản
Các ban Đảng ủy
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Đông Phong
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy
Đã xem : 10583 | Đã tải: 10613