ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ số 03 năm 2024

  • 29/02/2024
  • 0
  • 109 Views

Phần I: THÔNG TIN TRONG NƯỚC

I. MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT, DẤU ẤN TIÊU BIỂU CỦA ĐẤT NƯỚC NĂM 2023

II. TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

III. CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, GIÁO DỤC BẮT BUỘC, XÓA MÙ CHỮ CHO NGƯỜI LỚN VÀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

V. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI

VI. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

VII. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHỤ NỮ, HÒA BÌNH VÀ AN NINH

VIII. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

PHẦN II:  HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

I. DƯ LUẬN QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CẤP NHÀ NƯỚC ĐẾN VIỆT NAM CỦA TỔNG THỐNG CỘNG HÒA PHILIPPINES FERDINAND ROMUALDEZ MARCOS JR.

III. HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN – EU LẦN THỨ 24

IV. KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HẸP BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

V. MỘT SỐ SỰ KIỆN THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý

PHẦN III:  VĂN BẢN MỚI CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

1. Ngày 05/02/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

2. Nghị định 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2022

3. Nghị định 96/2023/NĐ-CP, ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó quy định thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh

Chi tiết xem tại file: Thông tin Sinh hoạt Chi bộ Số 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *