ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

BẢN TIN THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ SỐ 4 NĂM 2024

  • 27/03/2024
  • 0
  • 109 Views

Phần I: THÔNG TIN TRONG NƯỚC

I. MỘT SỐ ĐIỂM SÁNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 02 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÒNG,CHỐNG THIÊN TAI VÀ THỦY LỢI

III. THỰC HIỆN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

IV. ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

V. BẢO TỒN HỆ SINH THÁI RỪNG VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VI. THI HÀNH LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH,TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

VII. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NÔNG NGHIỆP

VIII. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC NGÀNH XÂY DỰNG

PHẦN II:  HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

I. THÚC ĐẨY QUAN HỆ VIỆT NAM – AUSTRALIA

II. THÚC ĐẨY QUAN HỆ VIỆT NAM – NEW ZEALAND

III. HỘI NGHỊ CẤP CAO ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 50 NĂM QUAN HỆ ASEAN – AUSTRALIA

IV. THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG NĂM 2024 CỦA TỔNG THỐNG NGA PUTIN

V. THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG NĂM 2024 CỦA TỔNG THỐNG MỸ JOE BIDEN

VI. TÌNH TRẠNG BẤT ỔN AN NINH, XÃ HỘI TẠI HAITI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

VII. MỘT SỐ SỰ KIỆN THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý

PHẦN III:  VĂN BẢN MỚI 

1. Nghị định 12/2024/NĐ-CP, ngày 05/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Chi tiết xem tại file: Thông tin Sinh hoạt Chi bộ Số 04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *