ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

BẢN TIN THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ SỐ 7 NĂM 2024

  • 25/06/2024
  • 0
  • 41 Views

Phần I: THÔNG TIN TRONG NƯỚC

I. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ

II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

IV. QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN

V. SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

VI. ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

VIII. MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG CỦA QUY HOẠCH VÙNG TÂY NGUYÊN

PHẦN II:  HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

I. KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA BOLIVAR VENEZUELA

II. MỘT SỐ CUỘC BẦU CỬ TRÊN THẾ GIỚI GẦN ĐÂY

III. HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CẤP CAO HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

IV. DIỄN ĐÀN KINH TẾ QUỐC TẾ SAINT PETERSBURG

V. VIỆT NAM ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG ƯỚC 2003

VI. MỘT SỐ SỰ KIỆN THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý

PHẦN III:  VĂN BẢN MỚI 

1. Nghị định số 48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

2. Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Chi tiết xem tại file: Thông tin Sinh hoạt Chi bộ Số 07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *