70 năm tác phẩm ‘Tự phê bình và phê bình’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm “Tự phê bình...

Phê phán những nhận thức lệch lạc về tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra 9 biểu hiện suy...

“Sáng mãi tên người” với Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – “Người là Niềm...

“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi..." Chủ tịch Hồ Chí Minh là một...

CHÚ SANG XÔNG NHÀ CHO BÁC – Sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tập II)

Vào các dịp lễ tết, vẫn có một số anh chị em "ăn cơm tập thể, nằm giường cá...

VIỆC CHI TIÊU CỦA BÁC HỒ – Sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tập II)

Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá...

CÂY ĐÀO NHẬT TÂN – Sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tập II)

Một cụ đại diện nhân dân xã Nhật Tân phát biểu tặng Bác cây đào. Bác cảm ơn, khen...

BÁC HỒ LÀ THẾ ĐẤY – Sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tập II)

Thời chống Mỹ. Một buổi trưa, Hồ Chủ tịch đang chuẩn bị nằm nghỉ thì cần vụ vào báo...

SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT BÀI THƠ – Sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tập II)

Những năm đầu cách mạng, trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Bác phải chăm lo trăm...

TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH – VŨ KHÍ SẮC BÉN ĐỂ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG (P1)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn...

12 Điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, trong sạch

Trong Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Người đã viết: “Đảng là một Đảng cầm quyền. Mỗi...

ĐỌC NHIỀU NHẤT