ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

DANH MỤC HỒ SƠ KẾT NẠP QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VÀO ĐẢNG

  • 22/05/2024
  • 0
  • 118 Views

DANH MỤC HỒ SƠ KẾT NẠP QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VÀO ĐẢNG

1. Đơn xin vào Đảng
2. Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
3. Lý lịch của người xin vào Đảng đã hoàn tất xác minh (chi bộ nhận xét và ký sổ) 
4. Kết luận của Đảng ủy Khối về tiêu chuẩn chính trị 1
5. Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức 2
6. Nghị quyết của Đoàn thanh niên giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng
7. Nhận xét của Công đoàn bộ phận
8. Phiếu nhận xét của cấp ủy nơi cư trú 3
9. Tổng hợp ý kiến nhận xét
10. Nghị quyết của chi bộ đề nghị kết nạp Đảng

[1] Do Văn phòng Đảng ủy thực hiện.

[2] Đối với Cán bộ viên chức của trường trên 30 tuổi phải có 02 đảng viên chính thức giới thiệu; đối với quần chúng dưới 30 tuổi gồm 01 đảng viên chính thức và 01 tổ chức: Đoàn Thanh niên giới thiệu vào Đảng (yêu cầu phải đạt Đoàn viên ưu tú năm gần nhất)

[3] Quần chúng hoặc chi bộ liên hệ Văn phòng Đảng ủy để nhận công văn giới thiệu về địa phương để xin giấy nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người vào đảng, trong đó quần chúng phải xin giấy tại nơi ở hiện tại hoặc nơi tạm trú (tránh các trường hợp Sinh viên/CBVC xin giấy tại quê)

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG, XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN (Xem chi tiết)

1 Đơn xin vào Đảng  Tải về
2 Giấy giới thiệu người vào Đảng  Tải về 
3 Nghị quyết giới thiệu của Đoàn TN (đối với quần chúng dưới 30 tuổi)  Tải về 
4 Biên bản nhận xét của Công đoàn trường (đối với CBVC)  Tải về
5 Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (nhận xét lấy tại nơi ở hiện tại/tạm trú)  Tải về 
6 Tổng hợp ý kiến nhận xét  Tải về
7 Nghị quyết của chi bộ đề nghị kết nạp Đảng  Tải về
8 Danh mục hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên  Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *