Sơ đồ tổ chức Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 Sơ đồ tổ chức Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ XV (2015 – 2020)

TT Họ và tên Chức vụ Phụ trách mảng công tác Phụ trách chi bộ
1. Đỗ Văn Dũng Bí thư Phụ trách chung, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ – 10 (Kế hoạch Tài chính),
– 27 (Thiết bị Vật tư)
2. Lê Hiếu Giang Phó Bí thư Phụ trách chuyên môn,
Văn phòng Đảng ủy,
công tác Đoàn thể
– 01 (Đào tạo + ĐTKCQ),
– 04 (Cơ khí chế tạo máy)
3. Trương Vĩnh An UVTV Chủ nhiệm UBKT – 03 (Tổ chức Hành chính)

–  14 (TTGD+TTMT+DHS+STKN),

– 16 (KHƯD + InTT)

4. Trương Thị Hiền UVTV Phụ trách tuyên giáo – 09 (Lý luận Chính trị + GDQP)
– 13 (DVSV + QHCC&DN),
5. Lê Thanh Phúc UVTV Phụ trách chuyên môn – 23 (ĐT Chất lượng cao),
– 25 (Sinh viên 5)
6. Nguyễn Văn Long Giang ĐUV Phụ trách tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ – 12 (Cơ khí Động lực),
– 22 (Sinh viên 4)
7. Nguyễn Trung Kiên ĐUV Phó Chủ nhiệm UBKT – 02 (QLHSDA + QTCSVC),
– 11(Xây dựng)
8. Nguyễn Nam Thắng ĐUV Phụ trách tuyên giáo – 07 (TS&CTSV+TT),
– 18 ( Công nghệ Thông tin)
9. Ngô Văn Thuyên ĐUV Phụ trách chuyên môn – 08 (Điện – Điện tử),
– 15 (KHCN+QHQT+ĐBCL)
10. Hoàng An Quốc ĐUV Phụ trách chuyên môn – 20 (Kinh tế)
– 26 (Thư viện + Y tế),
11. Võ Thị Ngà ĐUV Phụ trách chuyên môn – 06 ( CNHH&TP),
– 24 ( CNM&TT)
12. Bùi Văn Hồng ĐUV Phụ trách tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ – 05 (Viện SPKT),
– 29 (Ký túc xá)
13. Quách Văn Thiêm ĐUV Phụ trách tuyên giáo – 17 (Sinh viên 1),
– 30 (Sinh viên 6)
14. Phạm Hữu Thái ĐUV Phụ trách tuyên giáo – 19 (Sinh viên 2),
– 21 (Sinh viên 3)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường nhiệm kỳ XV (2015  - 2020)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường nhiệm kỳ XV (2015  – 2020)
ỦY BAN KIỂM TRA
  1. Đ/c Trường Vĩnh An – Chủ nhiệm
  2. Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó chủ nhiệm
  3. Đ/c Võ Minh Tâm – Ủy viên
  4. Đ/c Trần Quang Sang – Ủy viên
  5. Đ/c Nguyễn Thị Lại Giang – Ủy viên

VĂN PHÒNG: Email:vp_danguy@hcmute.edu.vn

  1. Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Điện thoại: 091.20.888.30
  2. Đ/c Phan Đoàn Tiến Bình, Điện thoại: 033.456.0694

CHI BỘ

TT Chi bộ Đơn vị Cấp ủy
1. 1 – Phòng Đào tạo
– Phòng Đào tạo KCQ
– Quách Thanh Hải – Bí thư
– Phan Đức Hùng – Phó Bí thư
– Phạm Thị Thu Sương – Chi ủy
2. 2 – Bộ phận Quản lý hồ sơ dự án
– Phòng Quản trị – Quản lý Dự án
– Nguyễn Tấn Quốc – Bí thư
– Hồ Thành Công – Phó Bí thư
– Thái Lương Thụ – Chi ủy viên
3. 3 – Phòng Tổ chức Hành chính – Trương Vĩnh An – Bí thư
– Nguyễn Thị Lại Giang – Phó Bí thư
– Trần Trọng Bình – Chi ủy viên
4. 4 – Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Quách Văn Thiêm – Bí thư
– Trương Nguyễn Luân Vũ – Phó Bí thư
– Lê Minh Tài – Chi ủy
5. 5 – Viện Sư phạm Kỹ thuật – Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư
– Nguyễn Như Khương – Phó Bí thư
– Bùi Văn Hồng – Chi ủy
6. 6 – Khoa CNHH&TP – Nguyễn Đặng Mỹ Duyên – Bí thư
– Hoàng Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư
7. 7 – Phòng TS&CTSV
– Phòng truyền thông
– Trần Thanh Thưởng – Bí thư
– Đặng Hữu Khanh – Phó Bí thư
– Lê Việt Tiên – Chi ủy viên
8. 8 – Khoa Điện – Điện tử – Bùi Thuận Ninh – Bí thư
– Trương Đình Nhơn – Phó Bí thư
– Lê Minh Thành – Chi ủy
9. 9 – Khoa Lý luận Chính trị
– TT Giáo dục Thể chất Quốc phòng
– Phùng Thế Anh – Bí thư
– Nguyễn Thị Phượng – Phó Bí thư
– Nguyễn Thị Tuyết Nga – Chi ủy
10. 10 – Phòng Kế hoạch – Tài chính – Nguyễn Hùng Thái – Bí thư
– Cao Thị thanh Thảo – Phó Bí thư
11. 11 – Khoa Xây dựng – Nguyễn Trung Kiên – Bí thư
– Châu Đình Thành – Phó Bí thư
– Phạm Đức Thiện – Chi ủy
12. 12 – Khoa Cơ khí Động lực – Đỗ Quốc Ấm – Bí thư
– Lê Minh Nhựt – Phó Bí thư
– Nguyễn Văn Trạng – Chi ủy
13. 13 – Phòng Quan hệ DN
– Trung tâm Dịch vụ Sinh viên
– Trần Thị Thu Huyền – Bí thư
– Lê Thị Hải Lý- PBT
14. 14 – Phòng Thanh tra Giáo dục
– Trung tâm Thông tin Máy tính
– Trung tâm Dạy học số
– Khoa Sáng tạo & Khởi nghiệp
– Trần Quang Sang – Bí thư
– Nguyễn Quốc Khánh –  Phó Bí thư
15. 15 – Phòng Khoa học Công nghệ
– Phòng Quan hệ Quốc tế
– Phòng Đảm bảo chất lượng
– Hoàng An Quốc – Bí thư
– Đinh Thành Ngân – Phó Bí thư
– Nguyễn Thới – Chi ủy
16. 16 – Khoa Khoa học Ứng dụng
– Khoa In & TT
– Đỗ Quang Bình – Bí thư
– Bành Đức Dũng – Phó Bí thư
17. 17 – Sinh viên 1 – Nguyễn Thanh Tân – Bí thư
– Nguyễn Đoàn Xuân Trường – PBT
– Hồ Khắc Duy – Chi ủy
18. 18 – Khoa CNTT – Nguyễn Hữu Trung – Bí thư
19. 19 – Sinh viên 2 – Lê Xuân Thân – Bí thư
– Nguyễn Hà Trang – Phó Bí thư
– Ngô Thị Diễm Trinh – Chi ủy
20. 20 – Khoa Kinh Tế – Nguyễn Thị Thanh Vân – Bí thư
– Nguyễn Thị Châu Long – Phó Bí thư
21. 21 –  Sinh viên 3 – Phạm Hữu Thái – Bí thư
– Phạm Vương Hoàng Nhật – Phó Bí thư
– Lê Phú Hiếu – Chi ủy
22. 22 –  Sinh viên 4 – Đặng Bá Ngoạn – Bí thư
– Nguyễn Thế Bảo  – Phó Bí thư
– Bùi Minh Quân – Chi ủy
23. 23 – Khoa Đào tạo Chất lượng cao – Nguyễn Văn Long Giang – Bí thư
– Trương Thành Công – Phó Bí thư
–  Nguyễn Đăng Quang – Chi ủy
24. 24 – Khoa CNM&TT – Nguyễn Thị Thúy – Bí thư
– Trần Thanh Hương – Phó Bí thư
25. 25 – Sinh viên 5 – Nguyễn Thanh Tân – Bí thư
– Phan Đoàn Tiến Bình – Phó Bí thư
– Lê Thanh Tuấn – Chi ủy
26. 26 – Thư viện
– Trạm Y tế
– Vũ Trọng Luật – Bí thư
– Trần Thị Ngân – Phó Bí thư
– Trần Thị Thanh Thủy – Chi ủy
27. 27 – Phòng Thiết bị – Vật tư – Nguyễn Bá Trương Đài – Bí thư
– Lê Minh Hoàng – Phó Bí thư
28. 28 – Khoa Ngoại ngữ – Lê Phương Anh – Bí thư
– Trần Hoàng Linh – Phó Bí thư
29. 29 – Ký túc xá – Nguyễn Quốc Đạt – Bí thư
– Nguyễn Thanh Giang – Phó Bí thư
30. 30 – Sinh viên 6 – Võ Hoàng Thủy Tiên – Bí thư
– Lê Chung Anh – Phó Bí thư
Cập nhật: 30/10/2018
Đánh giá post