Trao Giai Nhat Sv

Sôi nổi hoạt động chào mừng thành công ĐHĐB Đảng bộ TP.HCM XI NK 2020 – 2025

Trải qua nhiều vòng thi hấp dẫn, kịch tính, ngày 29/10/2020, vòng Chung kết Hội thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội năm 2020” đã diễn ra tại Hội trường lớn khu A, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM với sự tham dự của quý thầy cô và đông đảo các bạn sinh viên trường.

Đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động

Tiếp tục Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại...
Đại hội XIII

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

TỔNG BÍ THƯ Nguyễn Phú Trọng BỘ CHÍNH TRỊ Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Phạm Minh Chính Vương Đình Huệ Trương Thị Mai Võ Văn Thưởng Phạm...
1200px Flag Of The Communist Party Of Vietnam.svg

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030

Chiến lược là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam...

Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều...

Bài 5: Đảng viên cần được khích lệ và rút kinh nghiệm trong cuộc sinh hoạt chi bộ

Loạt bài “Để cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực” Trong việc tạo ra những ý nghĩa...

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Tiếp tục Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại...

ĐỌC NHIỀU NHẤT