Full Img 5701328754272

Sửa đổi lối làm việc – Tác phẩm kinh điển về Xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh

Tháng 10/1947, giữa núi rừng Việt Bắc kháng chiến, Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh XYZ. Đây là một trong những tác phẩm lớn của Người về xây dựng Đảng từ khi Đảng ta trở thành một đảng cầm quyền

Tiên tri của Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết Di chúc vào ngày mùng 10-5-1965, khi Người đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, song vẫn mạnh khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Trong 3 năm sau đó, từ ngày 10-5 đến ngày 20-5, cứ 9 giờ sáng, Bác lại chỉnh sửa bản Di chúc, căn dặn con cháu những điều cần làm để xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công; khỏi nghèo mọi nàn, lạc hậu để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc là nội dung trọng tâm chi phối toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh.
27 1 11 20

Thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đây cũng là một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, tình cảm, tư tưởng của Người đối với thương binh, liệt sĩ nói riêng.
Download 1

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Hồ của chúng ta là thế đó

Trong cuộc đời làm công tác Mặt trận, tôi có may mắn lớn là được tiếp xúc với rất nhiều nhân sĩ, trí thức tiêu biểu của nước ta, được nghe các vị bày tỏ những kỷ niệm sâu đậm của bản thân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi dịp Quốc khánh hoặc sinh nhật của Người.
Bac Ho Kinh Yeu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng: Giá trị và sự vận dụng trong nền báo chí Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam với việc tổ chức và xuất bản tờ Thanh niên từ năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí quý báu với những giá trị to lớn về nội dung, tư tưởng, góp phần dẵn dắt nền báo chí cách mạng nói chung, người làm báo nói riêng phát triển và trưởng thành.

Giá trị lý luận trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc.

ĐỌC NHIỀU NHẤT